Functionaliteiten Exact Synergy Integration Tools

In deze documentatie wordt beschreven welke functionaliteiten de Exact e-Synergy Integration Tool en de Exact Synergy Enterprise Integration Tool bevatten. Voor het gebruik van deze tools is BPA Server vereist.

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Integration Tools voor Exact e-Synergy.

Module Object Operations
CONTRACTS Contract information CREATE – UPDATE – DELETE
CRM Accounts CREATE – UPDATE – DELETE
Addresses CREATE – UPDATE – DELETE
Contact persons CREATE – UPDATE – DELETE
DOCUMENTS Document business component CREATE – UPDATE – DELETE
FINANCIAL General Ledger CREATE – UPDATE – DELETE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Employee CREATE – UPDATE – DELETE
HRRole CREATE – UPDATE – DELETE
LOGISTICS Items CREATE – UPDATE – DELETE
Item accounts CREATE – UPDATE – DELETE
Item numbers CREATE – UPDATE – DELETE
PROJECT Project mastercard CREATE – UPDATE – DELETE
Project members CREATE – UPDATE – DELETE
WORKFLOW Request CREATE – UPDATE – DELETE
Request types CREATE – UPDATE – DELETE
Request fields CREATE – UPDATE – DELETE

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Integration Tools voor Exact Synergy Enterprise.

Module Object Operations
CONTRACTS Contract information ADD – UPDATE – DELETE
CRM Accounts ADD – UPDATE – DELETE
Addresses ADD – UPDATE – DELETE
Bank accounts ADD – UPDATE
Contact persons ADD – UPDATE – DELETE
Division creditors ADD – UPDATE – DELETE
Division debtors ADD – UPDATE – DELETE
CUSTOMERS Opportunity ADD – UPDATE – DELETE
DOCUMENTS Document business component ADD – UPDATE – DELETE – DELETE ATTACHMENT
Document management UPDATE TAGS
FINANCE Cost Center ADD – UPDATE – DELETE
G/L Account ADD – UPDATE – DELETE
HRM Employee ADD – UPDATE – DELETE
HR Role ADD – UPDATE – DELETE
Job Title ADD – UPDATE – DELETE
Work schedules ADD – UPDATE – DELETE
Work schedule grouping ADD – UPDATE – DELETE
Work schedule linking ADD – UPDATE – DELETE
LOGISTIC Division warehouse stock ADD – UPDATE – DELETE
Items ADD – UPDATE – DELETE
Item accounts ADD – UPDATE – DELETE
Item divisions ADD – UPDATE – DELETE
Item division accounts ADD – UPDATE – DELETE
Item numbers ADD – UPDATE – DELETE
Item translations ADD – UPDATE – DELETE
PROJECT RELATED Project mastercard ADD – UPDATE – DELETE
Project members ADD – UPDATE – DELETE
SERVICE MANAGEMENT Contact agreement ADD – UPDATE – DELETE
Contract agreement link ADD – UPDATE – DELETE
Contract item ADD – UPDATE – DELETE
Job details ADD – UPDATE – DELETE
Job header ADD – UPDATE – DELETE
Service activity ADD – UPDATE – DELETE
Service activity type ADD – UPDATE – DELETE
Service activity type line ADD – UPDATE – DELETE
Service configuration item ADD – UPDATE – DELETE
Service configuration ADD – UPDATE – DELETE
Service contract ADD – UPDATE – DELETE
WORKFLOW Request ADD – UPDATE – DELETE
Request fields ADD – UPDATE – DELETE
Request types ADD – UPDATE – DELETE

Wens je meer informatie of wellicht support? Neem dan gerust contact met ons op.

Orbis