White Paper Library

Welkom in de Orbis White Paper Library. Op deze pagina krijg je direct toegang tot de vele white papers over onze producten.

White Papers

ebook - Hulpmiddelen voor IT Process Automation

We besteden veel tijd aan gesprekken over hoe software voor bedrijfsproces automatisering de prestaties binnen boekhoud-, marketing-, verkoop- en magazijnafdelingen kan verbeteren door handmatige administratieve taken te verminderen en zo de winst te verhogen. De IT-afdeling kan echter ook haar interne bedrijfsprocessen verbeteren door middel van IT Process Automation.

Call COM Object Tool

Call COM Object Tool

Call COM Object Tool

Het Call COM Object tool wordt gebruikt om een taakstap te maken die COM-objecten van derden aanroept om integratie met andere systemen, protocollen of toepassingen te bieden.
Download White PaperMeer info

Call Stored Procedure (OLEDB) Tool

Call Stored Procedure (OLEDB) Tool

Call Stored Procedure (OLEDB) Tool

De tool Call Stored Procedure (OLEDB) voert in de database opgeslagen procedures en functies uit voor lezen, schrijven en geautomatiseerde gegevensverwerking.
Meer info

Call Task Tool

Call Task Tool

Call Task Tool

De Call Task tool wordt gebruikt om een andere taak te activeren vanuit de huidige taak. Indien nodig kunt u XML-data van een andere stap of variabelen gebruiken om taakgegevens tussen de twee door te geven tijdens run-time.
Download White PaperMeer info

Convert Recordset to XML Tool

Convert Recordset to XML Tool

Convert Recordset to XML Tool

Met de Convert Recordset to XML tool kunt u een of meer BPA Platform-recordsets met platte structuur converteren naar een hiërarchische XML-structuur. Op deze manier wordt het gebruikt om "vertaaldiensten" te bieden tussen de standaard BPA Platform-tools, zoals Database Query (ODBC) en geavanceerde BPA Platform-tools die XML als invoer accepteren.
Download White PaperMeer info

Convert XML to Recordset Tool

Convert XML to Recordset Tool

Convert XML to Recordset Tool

De Convert XML to Recordset tool wordt gebruikt om XML-gegevens om te zetten in een flat-format BPA Platform-recordset, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt door tools die alleen recordsets gebruiken. Dit kan vervolgens worden gebruikt om waarschuwingen via fax, e-mail of sms te sturen, rapporten te maken, een workflow aan te sturen, FTP-overdracht uit te voeren, enzovoort.
Download White PaperMeer info

Database Query (ODBC) Tool

Database Query (ODBC) Tool

Database Query (ODBC) Tool

Met de Database Query (ODBC) tool kunnen specifieke informatiesets worden geëxtraheerd uit relationele database-systemen zoals ERP, Financieel, Boekhouding, Productie, CRM, HR, Project en op maat gemaakte systemen. Eenmaal verkregen, zijn de gegevens beschikbaar voor andere taakstappen voor bewerking of verwerking, of beide.
Download White PaperMeer info

Database Query (OLEDB) Tool

Database Query (OLEDB) Tool

Database Query (OLEDB) Tool

Met de Database Query (OLEDB) tool kunnen specifieke informatiesets worden geëxtraheerd uit relationele database-systemen zoals ERP, Financieel, Boekhouding, Productie, CRM, HR, Project en op maat gemaakte systemen. Eenmaal verkregen, zijn de gegevens beschikbaar voor andere taakstappen voor bewerking of verwerking, of beide.
Download White PaperMeer info

Decision Tool

Decision Tool

Decision Tool

De Decision tool wordt gebruikt om de route van een taakproces te sturen op basis van het resultaat van een of meer expressies. De Decision Tool werkt op basis van een test op Boolean (true/false) condities. Is de conditie 'True', dan wordt deze tak van de Taak uitgevoerd; is de conditie 'False', dan wordt de andere tak van de Taak uitgevoerd.
Download White PaperMeer info

Email Trigger (SMTP) Tool

Email Trigger (SMTP) Tool

Email Trigger (SMTP) Tool

De Email Trigger (SMTP) tool activeert een taak die wordt uitgevoerd op basis van de inhoud van inkomende of uitgaande e-mail die via een SMTP-mailserver wordt verzonden. Wanneer een e-mail wordt ontvangen, wordt deze vergeleken met een aantal filters die in de stap zijn gemaakt. Wanneer aan alle filtervereisten is voldaan, wordt de taak geactiveerd. Bij ontvangst wordt elk van de e-mailparameters zichtbaar en hun waarden kunnen worden toegewezen aan variabelen die voor de taak zijn gemaakt en vervolgens in andere stappen worden gebruikt.
Download White PaperMeer infoBekijk de video

File Management Tool

File Management Tool

File Management Tool

Gebruik de File Management tool om een aantal geautomatiseerde acties uit te voeren op enkele of meerdere bestanden - verplaatsen, kopiëren, hernoemen en verwijderen - lokaal of via het netwerk. Uploads naar en downloads van een FTP-server worden ook ondersteund.
Download White PaperMeer info

Filter Data Tool

Filter Data Tool

Filter Data Tool

De Filter Data tool haalt een subset van gegevens uit een recordset die is geproduceerd door een Database Query (ODBC), Database Query (OLEDB) of Call Stored Procedure (OLEDB) stap en levert de gegevens voor gebruik in verdere stappen.
Download White PaperMeer info

Format as Flat File Tool

Format as Flat File Tool

Format as Flat File Tool

De Format as Flat File tool neemt een BPA Platform-recordset en converteert deze naar een ‘plat’-bestand om te worden gebruikt door een andere taakstap of extern programma. De uitvoer van het bestand kan een begrensde of vaste breedte hebben. U kunt ook kiezen of het bestand gegevens bevat voor enkele of meerdere recordtypen.
Download White PaperMeer info

Format as HTML Pro Tool

Format as HTML Pro Tool

Format as HTML Pro Tool

De Format as HTML Pro tool wordt gebruikt om een taakstap te maken die enkele of meerdere HTML-documenten produceert. U kunt ervoor kiezen om het HTML-sjabloon helemaal opnieuw te maken of een reeds bestaand sjabloon te importeren. Recordsets en andere taakstap-eigenschappen kunnen ook worden gebruikt om het HTML-sjabloon te vullen en zodoende documenten met dynamische inhoud te produceren. Deze documenten kunnen vervolgens worden gebruikt en vervolgens worden afgeleverd door Output-taken of Execute-taken.
Download White PaperMeer infoBekijk de video

Format as HTML Tool

Format as HTML Tool

Format as HTML Tool

De Format as HTML tool wordt gebruikt om een taakstap te maken die enkele of meerdere HTML-documenten produceert. U kunt ervoor kiezen om het HTML-sjabloon helemaal opnieuw te maken of een reeds bestaand sjabloon te importeren. Recordsets en andere taakstap-eigenschappen kunnen ook worden gebruikt om het HTML-sjabloon te vullen om zodoende documenten met dynamische inhoud te produceren. Deze documenten kunnen vervolgens worden gebruikt en afgeleverd door Output-taken of Execute-taken.
Download White PaperMeer info

Format as Text Tool

Format as Text Tool

Format as Text Tool

De Format as Text tool maakt één of meerdere tekstdocumenten, met behulp van informatie die wordt geleverd door Input tools zoals de Database Query (ODBC) tool. Het vereist geen algemene instellingen. Indien nodig kunt u dynamische documenten produceren, zoals waarschuwingen en meldingen, of gegevensformaten zoals .CSV voor spreadsheets of uploaden naar andere systemen. Drag-and-drop recordset-kolommen, variabelen en eigenschappen uit de Task Browser om dit te bereiken.
Download White PaperMeer info

HubSpot Integration Tool

HubSpot Integration Tool

HubSpot Integration Tool

De HubSpot Connector Tool biedt BPA Platform gebruiksvriendelijke connectiviteit van en naar een HubSpot-bedrijfsdatabase. Alle communicatie maakt gebruik van XML. U gebruikt de integratietool om BPA Platform-gegevens toe te wijzen aan HubSpot-objecten en -bewerkingen. Bewerkingen zoals ADD, UPDATE, GET en DELETE worden ondersteund voor een verscheidenheid aan bedrijfsobjecten, zoals Verkoop en Contacten.
Download White PaperMeer info

Import Flat File Tool

Import Flat File Tool

Import Flat File Tool

De Import Flat File tool importeert een bestand naar BPA Platform, extraheert de bestandsinhoud inclusief eventuele bestandseigenschappen en voert het vervolgens uit als een recordset of als XML. De kolommen waaruit de recordset bestaat en de knooppunten en geneste elementen voor het XML-bestand, kunnen worden afgeleid uit een geïmporteerd voorbeeld of handmatig worden gemaakt.
Download White PaperMeer info

Import XML Document Tool

Import XML Document Tool

Import XML Document Tool

De Import XML Document tool importeert een XML-document dat moet worden gebruikt en verwerkt door andere taakstappen. Om de XML-documenten tijdens runtime te valideren, kunt u een XML-schemabestand (XSD) importeren, afgeleid van een bestaand XML-document of handmatig samengesteld.
Download White PaperMeer infoBekijk de video

Magento Integration Tool v1.0.20

Magento Integration Tool v1.0.20

Magento Integration Tool v1.0.20

De Magento Integration tool maakt communicatie tussen BPA Platform en Magento mogelijk. Alle communicatie maakt gebruik van XML. Je gebruikt de tool om BPA Platform-gegevens toe te wijzen aan Magento-objecten en -bewerkingen. Bewerkingen zoals ADD, UPDATE, GET en DELETE worden ondersteund voor een verscheidenheid aan bedrijfsobjecten, zoals Product, Klant en Order
Download White PaperMeer infoBekijk de video

MailChimp Integration Tool v1.0.10

MailChimp Integration Tool v1.0.10

MailChimp Integration Tool v1.0.10

De MailChimp Integration tool maakt communicatie tussen BPA Platform en MailChimp mogelijk. Alle communicatie maakt gebruik van XML. Je gebruikt de integratietool om BPA Platform-gegevens toe te wijzen aan MailChimp-objecten en -bewerkingen. Bewerkingen zoals ADD, UPDATE, GET en DELETE worden ondersteund voor verschillende bedrijfsobjecten, zoals Lijst, Campagne en Klikrapporten.
Download White PaperMeer info

Microsoft Dynamics CRM Connector Tool v1.3

Microsoft Dynamics CRM Connector Tool v1.3

Microsoft Dynamics CRM Connector Tool v1.3

De tool Microsoft Dynamics CRM Connector wordt gebruikt om te werken met gegevens van/naar je Microsoft Dynamics CRM-systeem. Het volledige scala aan objecten in Dynamics CRM kan worden gebruikt met bijvoorbeeld Accounts, Account Leads, Appointments, Calendars, Campaigns, Competitors, Contacts, Contracts, Invoices, Leads, Opportunities, Products, enzovoort. Het bereik van objecten en de gegevens daarbinnen worden dynamisch opgehaald uit je installatie van Dynamics CRM, zodat ook aangepaste wijzigingen in het CRM worden meegenomen.
Download White PaperMeer info

Parse Text Tool

Parse Text Tool

Parse Text Tool

De Parse Text tool haalt specifieke gegevens uit variabelen die door andere stappen zijn gevuld en wijst de gegevens vervolgens toe aan andere variabelen voor gebruik in verdere stappen.
Download White PaperMeer info

Print Document Tool

Print Document Tool

Print Document Tool

Met de Print Document tool kunt u papieren kopieën maken van documenten die met andere taakstappen zijn gemaakt. Alle standaard printer-eigenschappen zijn beschikbaar om runtime-specifieke uitvoer te produceren.
Download White PaperMeer info

Run Crystal Report Tool

Run Crystal Report Tool

Run Crystal Report Tool

De Run Crystal Report tool automatiseert de uitvoering van SAP® Crystal Reports®. Recordsets en variabelen uit andere taakstappen kunnen worden gebruikt om het rapport tijdens runtime dynamisch te vullen. Als het rapport bovendien toegang tot een database vereist, kunnen beveiligingsreferenties worden doorgegeven in de Run Crystal Report stap.
Download White PaperMeer info

Run External Program Tool

Run External Program Tool

Run External Program Tool

De Run External Program tool voert zelfbeëindigende shell-uitvoerbare programma's uit, waaronder .exe of .bat bijvoorbeeld, of elk bestandstype dat is gekoppeld aan een dergelijk uitvoerbaar shell-programma. Programma's kunnen bestaande programma's zijn die de juiste eigenschappen vertonen of programma's die speciaal zijn gemaakt om integratie met propriëtaire protocollen, systemen of applicaties te bieden.
Download White PaperMeer info

Run Microsoft Word (Merge) Tool

Run Microsoft Word (Merge) Tool

Run Microsoft Word (Merge) Tool

De Run Microsoft Word (Merge) tool wordt gebruikt om een taakstap te maken waarmee enkele of meerdere documenten worden gemaakt in veelgebruikte Microsoft Word-indelingen die samengevoegde gegevens bevatten.
Download White PaperMeer info

Run VBScript Tool

Run VBScript Tool

Run VBScript Tool

De Run VBScript tool wordt gebruikt om een taakstap te maken die een Visual Basic-script uitvoert met behulp van gegevens die door andere stappen in de taak zijn geproduceerd. De stap biedt ook toegang tot de geheugenfunctie waarmee gegevens die door de stap zijn geproduceerd, kunnen worden opgeslagen in een repository.
Download White PaperMeer info

Save File Tool

Save File Tool

Save File Tool

De Save File tool slaat de uitvoer van een andere taakstap op die een of andere vorm van document kan produceren, als een of meer bestanden op de lokale harde schijf of netwerklocatie.
Download White PaperMeer info

Schedule Tool

Schedule Tool

Schedule Tool

De Schedule tool wordt gebruikt om een taakstap te maken die een taak activeert op basis van specifieke datums en tijden. Voor een taak kan een willekeurig aantal planningsstappen worden gemaakt.
Download White PaperMeer info

Send Email (SMTP) Tool

Send Email (SMTP) Tool

Send Email (SMTP) Tool

De Send Email (SMTP) tool verzendt berichten naar elke SMTP-compatibele mailserver. Deze tool is in staat om meerdere berichten in tekst- of HTML-indeling te verzenden, waarbij gegevens van invoer- en opmaakstappen naar een willekeurig aantal ontvangers worden verwerkt.
Download White PaperMeer info

Send Text Message Tool

Send Text Message Tool

Send Text Message Tool

De Send Text Message tool wordt gebruikt om gegevensgestuurde, gepersonaliseerde sms-berichten te maken en te verzenden naar werknemers, klanten, prospects, leveranciers, enzovoort. Het verzenden kan worden geautomatiseerd om de timing van de sms-berichten te garanderen.
Download White PaperMeer info

SYSPRO Connector v1.0

SYSPRO Connector v1.0

SYSPRO Connector v1.0

Gebruik de SYSPRO-connector om gegevens te verzenden en op te halen tussen het BPA-platform en je SYSPRO-installatie. Hierdoor kunnen gegevens worden gesynchroniseerd tussen SYSPRO en systemen van derden waarmee het normaal gesproken geen verbinding maakt, zoals e-commerce- en CRM-systemen.
Download White PaperMeer info

Transfer File (FTP) Tool

Transfer File (FTP) Tool

Transfer File (FTP) Tool

De Transfer File (FTP) tool wordt gebruikt om een taakstap te maken waarmee een of meer bestanden van en naar een of meer FTP-servers worden geüpload of gedownload. Dit is een krachtig hulpmiddel dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt bij het automatisch publiceren van belangrijke informatie op intranet-/internetsites.
Download White PaperMeer info

Transform Data Tool

Transform Data Tool

Transform Data Tool

De Transform Data tool is een Format-tool waarmee een nieuwe structuur kan worden gemaakt op basis van een bestaande XML- of recordset-gegevensbron. De uitvoer die door deze tool wordt gegenereerd, is klaar voor gebruik in een doelsysteem dat XML gebruikt of vereist.
Download White PaperMeer infoBekijk de video

Web Service Connector Tool v1.2

Web Service Connector Tool v1.2

Web Service Connector Tool v1.2

De Web Service Connector tool stelt BPA Platform in staat om te integreren met een groot aantal commerciële webservices, waardoor het mogelijk wordt om het doorgeven van gegevensverzoeken en het ophalen van en naar de website te automatiseren, wat normaal gesproken handmatig zou gebeuren.
Download White PaperMeer info

WooCommerce Integration Tool v1.0.15

WooCommerce Integration Tool v1.0.15

WooCommerce Integration Tool v1.0.15

De WooCommerce Integration tool maakt communicatie mogelijk tussen BPA Platform en WooCommerce. Alle communicatie maakt gebruik van XML. Je gebruikt de integratietool om BPA Platform-gegevens toe te wijzen aan WooCommerce-objecten en -bewerkingen. Bewerkingen zoals ADD, UPDATE, GET en DELETE zijn mogelijk voor een verscheidenheid aan bedrijfsobjecten, zoals Product, Klant en Order.
Download White PaperMeer infoBekijk de video

Heb je een vraag?

Ons support- en salesteam staat voor je klaar.

Orbis