Workflow Platform definitie

Ziekteverzuim

Registreer eenvoudig ziekte van uw medewerkers

Met deze workflow definitie kunt u de ziekmeldingen van uw medewerkers registreren. Het ziekteverzuim (in uren) wordt automatisch berekend wanneer u de medewerker weer beter meldt. Uiteraard houdt het ziekteverzuim rekening met het rooster van de betreffende medewerker. Deze workflow definitie wordt tevens getoond in de medewerker planning.
Exact Globe ERP integratie, integreren, koppelen en automatiseren

Blijf in control!

Eén tool voor al uw HRM-processen

Een HR-afdeling heeft dagelijks te maken met het beheer van het personeelsbestand. Zo zijn zaken als verlofregistratie, ziektemelding, personeelsplanningen en registratie van nieuwe medewerkers vaste werkzaamheden. Onze HRM Workflow definities bieden een centrale oplossing voor het vergaren en beheren van al deze data. Dit bevordert niet alleen de professionaliteit van een organisatie maar geeft ook een aanzienlijke besparing in de kosten. Alle werkzaamheden komen centraal binnen in Workflow4U als werkstromen ofwel workflows. Mocht u vragen hebben dan kunt altijd contact met onze helpdesk opnemen.

Ziekteverzuim definitie 1