Orbis Knowledge Base

Logging van informatie binnen BPA Platform

Categorie: BPA Platform

Categorieën

Vragen?

Heb je een vraag voor onze supportafdeling? Ga dan naar onze portal en stel ze gerust!

Het kan voorkomen dat men tijdens het uitvoeren van een taak gebruikte informatie vast wil leggen, bijvoorbeeld om later referentie te hebben of om er zeker van de zijn dat data in de taak correct is. Een van de manieren om dit uit te voeren is om de data naar een bestand of naar een database weg te schrijven, maar dit is niet altijd praktisch, en het opzetten van een dergelijke logging kost tijd.

Binnen BPA Platform zelf zitten meerdere commando's om eenvoudig informatie vast te kunnen leggen. Deze zijn:

  • LogInfo
  • LogWarning
  • LogError

Deze stappen kunnen aangeroepen worden met een VBScript stap die men in de taak kan zetten. Onderstaande code is een voorbeeld van loggingregels die men in de VBScript kan zetten.

ThisStep.LogInfo "Een informatieregel wordt aan de Eventlog toegevoegd"
ThisStep.LogWarning "Een waarschuwing wordt toegevoegd aan de Eventlog"
ThisStep.LogError "Een Error wordt toegevoegd aan de Eventlog"

Indien men deze regels in een taak zet en deze taak uitvoert, zal de eventlog van deze taak er als volgt uitzien:

Logging van informatie binnen BPA Platform 1

Afbeelding 1- Output van logging binnen de taak.

De loggingstappen zijn echter niet gelimiteerd tot tekst – men kan tevens variables en databasevelden loggen, waarbij men beschikking heeft tot alle functionaliteit die normaal onder VBScript beschikbaar is.

Orbis