Orbis Knowledge Base

KB39707: Hotfix voor meerdere problemen met afbeeldingen binnen de Format as HTML stap.

Categorie: BPA Platform

Categorieën

Vragen?

Heb je een vraag voor onze supportafdeling? Ga dan naar onze portal en stel ze gerust!

Deze hotfix verhelpt twee bekende problemen met de Format as HTML stap. Deze problemen en de oorzaak hiervan wordt in het onderstaande document beschreven.

Problemen en Symptomen

  • Probleem 1: De TaskCentre Taskrunner crashed wanneer een Format as HTML stap een BASE64 encoded afbeelding bevat.
  • Probleem 2: Wanneer binnen Format as HTML stap dynamisch afbeeldingen gekoppeld worden is na het versturen van deze HTML met de Send Message (SMTP) stap enkel de laatste afbeelding zichtbaar.

Oorzaak

  • Probleem 1: De TaskCentre Taskrunner heeft een limiet van circa 500 KB voor in de HTML toegevoegde plaatjes in Base64 formaat. Wanneer deze limiet van 500KB per plaatje overschreden wordt crashte de TaskCentre taak.
  • Probleem 2: De Format as HTML stap maakt standaard gebruik van CID (Content-ID, Ook wel Inline Images genoemd) om binnen een gegenereerde HTML naar afbeeldingen te refereren. In een klantspecifiek scenario specifieke opzet werd echter gebruik gemaakt van HTML <IMG> tags welke dynamisch binnen een query gegenereerd werden. Tijdens het uitvoeren van de taak werd enkel de laatste afbeelding toegevoegd; de referentie naar eerdere toegevoegde afbeeldingen werd niet correct opgeslagen waardoor deze afbeeldingen niet zichtbaar waren in de verstuurde mail.

Oplossing

  • Probleem 1: De TaskCentre Taskrunner is aangepast om afbeeldingen groter dan 500Kb in Base64 formaat te kunnen verwerken. Na installatie van de hotfix zullen afbeeldingen van deze grootte correct geïmporteerd en verzonden kunnen worden.
  • Probleem 2: De Send Message (SMTP) stap is aangepast om niet langer valide image tags te vervangen met een bijlage op basis van Content ID.

Voor deze problemen is een hotfix voor Orbis Taskcentre aangemaakt. Deze hotfix kan via onze FTP-Server gedownload worden:

TaskCentre 4.7 - Hotfix KB35708.

Deze hotfix is enkel bedoeld voor TaskCentre 4.7, Build 2936. Installatie van deze patch zal de TaskCentre Server Service herstarten.

Orbis