Orbis Knowledge Base

Gebruik geheugen in BPA Platform stappen

Categorie: BPA Platform

Categorieën

Vragen?

Heb je een vraag voor onze supportafdeling? Ga dan naar onze portal en stel ze gerust!

Binnen Taskcentre wordt heel frequent gebruik gemaakt van stappen die tijdens het uitvoeren van de taak data verplaatsen, zoals het wegschrijven van updates richting een database en het versturen van e-mails. Vaak wordt bij een dergelijke structuur gebruik gemaakt van een stored procedure die na het verzetten van deze data aanvinkt dat deze regels gedaan zijn, en dus niet nogmaals behandeld hoeven te worden.

Indien bij deze taken een probleem optreedt (zoals een issue bij een van de stappen of problemen met de server) kan het riskant zijn een dergelijke taak opnieuw te starten. De reden hiervoor is dat de taak in het midden van een bewerking is afgebroken en dus reeds mails heeft verstuurd, maar nog geen kans heeft gezien om deze te registreren als afgehandeld.

Om dit probleem te ondervangen kan men binnen Taskcentre gebruik maken van de mogelijk om een geheugen bij te houden. Deze geheugen wordt binnen een stap, en wordt na iedere bewerking die deze stap uitvoert aangeroepen. Met deze functionaliteit kan men dus direct na iedere verstuurde mail registeren dat deze verzonden is, in plaats van dit in batch te doen nadat alle mails verstuurd zijn.

Instellen van een geheugen op een stap:

Geheugen wordt per stap ingesteld, en het grootste deel van de stappen die data wegschrijft ondersteund deze functionaliteit. Dit kan op de volgende manier (Met als voorbeeld de Save as File stap):

  • Open de taak waar men in wil werken.
  • Open de Send Message (SMTP) stap.
  • Open van deze stap de "Main" tab".
  • Klik in deze tab op de knop met het opschrift Memory (Zie ook afbeelding 1).
Gebruik geheugen in BPA Platform stappen 1

Afbeelding 1- Geheugen instellen op een stap.

  • Er zal een subvenster openen waarin men geheugen kan instellen, wijzigen of verwijderen.
  • Klik in dit venster op "Add".
  • Een nieuw venster zal verschijnen, waarin men het geheugentype kan selecteren. (Zie screenshot 2 – dit geeft beide vensters weer).
Gebruik geheugen in BPA Platform stappen 2

Afbeelding 2- Geheugen instellen op een stap.

Beschikbare geheugentypes:

Men heeft de mogelijkheid om verschillende geheugentypes te selecteren – hieronder een beschrijving van ieder type.

Call Stored Procedure Memory Provider
De Call Stored Procedure Memory Provider roept na iedere actie een door de gebruiker geselecteerde stored procedure aan. Let hierbij wel goed op! Deze stored procedure wordt na iedere uitvoer van een stap (Bij onze Send Message (SMTP) stap na iedere verstuurde mail) uitgevoerd, dus men zal een stored procedure moeten gebruiken die telkens een enkele regel afmeld.

Deze geheugen provider werkt verder hetzelfde als een reguliere Call Stored Procedure – men zal dus een eigen logtabel moeten maken waarin men met deze stored procedure bepaalde regels afvinkt. Men kan binnen deze stored procedure uiteraard parameters meegeven, en hierin gebruik maken van de aan de stap gekoppelde recordset om deze te vullen.

Internal Memory
De internal memory provider is een geheugen provider die geheel binnen BPA Platform zelf uitgevoerd wordt. Het voordeel van deze geheugen provider is dat men geen SQL server nodig heeft om regels bij te houden, daar dit BPA Platform dit in zijn eigen database bijhoudt. Hierbij moet men wel rekening houden dat deze opslagmethode geheel afhankelijk is van de BPA Platform database. Indien men deze dan ook ooit naar een eerdere versie terug moet zetten, zullen de repositories met data ook teruggezet worden naar een oudere status, waardoor regels kunnen ontbreken – houdt hier rekening mee!

Het aanmaken en gebruiken van deze repositories valt echter buiten de scope van dit document – hiervoor refereren wij u graag naar de officiële trainingshandleiding, module 28 (Deze handleiding kunt u op onze FTP server vinden – ftp://ftp.orbis-software.nl/TaskCentre%20Handleiding%20en%20Documentatie/Handleiding%20TaskCentre%20v4.5%20(SR3)/.

ODBC Memory / OLEDB Memory Provider
De ODBC Memory en OLEDB Memory Provider zijn de laatste twee geheugen providers waar men gebruik van kan maken, en deze zijn voor een groot deel identiek (Het verschil is dat de de eerste provider gebruik maakt van een ODBC connectie, en de tweede van een OLEDB connectie).

Bij deze geheugen providers selecteert men een tabel waarin men bij wil houden welke regels behandeld zijn, en men heeft vervolgens bij velden die men mee wil geven een waarde mee die in de tabel weggeschreven dient te worden. BPA Platform zal, na iedere uitvoer van de stap, een regel weg proberen te schrijven in deze SQL tabel. Men kan vervolgens op deze tabel controleren of regels reeds verwerkt zijn.

Orbis