Orbis Knowledge Base

Foutmelding 'The owner on a per-user SID does not exist' bij de Save as File stap.

Categorie: BPA Platform

Categorieën

Vragen?

Heb je een vraag voor onze supportafdeling? Ga dan naar onze portal en stel ze gerust!

Middels een ODBC of OLEDB query is het binnen BPA Platform mogelijk om binaire kolommen uit de database op te halen. Wanneer deze kolommen een binair document voorstellen is het mogelijk om deze data op te slaan op de schijf middels de Save as File stap.

Bij het opslaan van deze kolom als bestand kan de foutmelding "The owner on a per-user SID does not exist" optreden.

Symptomen

Bij dit specifieke probleem horen onderstaande symptomen:

  • Er wordt gebruik gemaakt van een ODBC of OLEDB query een binaire colom uit de database op te halen.
  • De binaire colom wordt middels de Save as File stap opgeslagen op de schijf.
  • In de opgehaalde kolom komt een lege waarde (NULL) terug.

Deze symptomen zijn zeer specifiek voor dit probleem en zouden allen van toepassing moeten zijn.

Oorzaak

Wanneer een binaire kolom opgehaald wordt en aangeboden wordt als data aan de Save as File stap is de verwachting dat deze altijd data bevat. Indien deze binaire kolom echter leeg is kan geen document opgeslagen worden op de schijf, wat de foutmelding "The owner on a per-user SID does not exist" veroorzaakt.

Oplossing

De beste methode om dit probleem te voorkomen is geen documenten ter opslag aanbieden waarbij geen binaire data aanwezig is. Het toevoegen van een controle in de query stap of de binaire kolom niet NULL is, is normaliter voldoende om dit probleem te voorkomen.

Foutmelding 'The owner on a per-user SID does not exist' bij de Save as File stap. 1

Afbeelding 1: ODBC query welke twee documenten retourneert. Het document met HID 15 heeft geen binair document gekoppeld en zal bij een poging tot opslaan de foutmelding " The owner on a per-user SID does not exist " genereren.

Orbis