Orbis Knowledge Base

Exact Globe Integration Tool - Printoutput naar formulierspecifieke printer sturen middels de Exact Globe Integration Tool.

Categorieën

Vragen?

Heb je een vraag voor onze supportafdeling? Ga dan naar onze portal en stel ze gerust!

Let op: Dit knowledgebase artikel gaat ervan uit dat reeds succesvol geprint kan worden middels de Exact Globe Integration Tool en dat de standaard instellingen voor printen gehanteerd worden. Doorloop eerst knowledgebase artikel Exact Globe Integration Tool – Standaardinstellingen voor integration tool stappen met print output wanneer dit nog niet het geval is.

Middels de Exact Globe Integration Tool is het mogelijk om de Exact SDK aan te spreken om data gevalideerd door te zetten naar Exact Globe. Bij meerdere Exact Globe SDK operaties bestaat de mogelijkheid om output naar een printer te sturen. De printerinstellingen voor deze output worden geregeld in Exact Globe zelf - wanneer men print zal deze output standaard naar de in Exact ingestelde printer gestuurd worden.

Exact Globe heeft tevens de mogelijkheid om formulierprinters in te stellen. Deze gebruikersspecifieke instelling biedt de mogelijkheid om specifieke documenten naar andere printers dan de standaard printer te sturen.

Exact Globe Integration Tool - Printoutput naar formulierspecifieke printer sturen middels de Exact Globe Integration Tool. 1

(Afbeelding 1: Formulierprinter instellingen voor een Exact gebruiker, waarbij het formulier "Invoices" op een afwijkende printer afgedrukt wordt)

Wanneer men met de Exact Globe Integration Tool formulieren afdrukt zullen deze op de standaardprinter geprint worden. Wanneer op de gebruiker die de TaskCentre Server Service start afwijkende formulierprinters instellen zal dit geen effect hebben op de locatie waarop afgedrukt wordt - documenten worden altijd naar de standaard printer gestuurd.

Oorzaak

Orbis TaskCentre loopt als Windows Service en niet als reguliere applicatie. Een van de eigenschappen van een Windows Service is dat deze - hoewel deze kan inloggen als een specifieke gebruiker - niet het gebruikersprofiel van deze gebruiker inlaadt. In plaats van het gebruikersprofiel van de ingestelde gebruiker wordt het standaard systeemprofiel van de Windows Systeemgebruiker ingeladen.

Binnen Exact Globe worden formulierspecifieke printerinstellingen per gebruiker in het gebruikersprofiel van deze gebruiker bijgehouden. Voor de Windows Systeemgebruiker worden standaard geen afwijkende printerinstellingen in Exact ingesteld waardoor alle afdrukken die door deze gebruiker geïnitieerd worden naar de standaard printer van Exact gestuurd worden.

Oplossing

Om af te drukken naar specifieke formulierprinters moet voor de Systeem gebruiker een eigen set Exact Globe instellingen met daarin de gewenste formulierprinters aangemaakt worden. Omdat de systeemgebruiker standaard niet kan inloggen in Exact Globe kan men deze instellingen het beste voor een andere gebruiker instellen en vervolgens overkopieren naar de profielmap van de systeem gebruiker.

Onderstaande procedure kan hiervoor gehanteerd worden:

  • Log in op de server waarop BPA Platform draait en log binnen de Exact Globe installatie op deze server in als een reguliere gebruiker. Stel voor deze gebruiker de formulierprinter instellingen in zoals men deze wenst te gaan gebruiker.
  • De gebruikersinstellingen worden opgeslagen in een .INI bestand met de naam "exactusr.ini". Men kan deze vinden in de map "%userprofile%\appdata\Roaming\Exact\Exact for Windows\4.0". Kopieer dit bestand en stel dit veilig.
  • Het gebruikersprofiel van de Systeem gebruiker bevindt zich in de Windows installatie map:
    • Bij 32 bits systemen: "%Systemroot%\System32\config\systemprofile\appdata\Roaming\Exact\Exact for Windows\4.0"
    • Bij 64 bits systemen: "%Systemroot%\SysWOW64\config\systemprofile\appdata\Roaming\Exact\Exact for Windows\4.0"
  • Plaats het gekopieerde "exactusr.ini" bestand in deze map.

Wanneer men nu inlogt binnen BPA Platform en een taak uitvoert welke print output genereert zal deze zich houden aan de ingestelde standaard printer.

Let op: Het overzetten van het exactusr.ini stelt eenmalig de gebruikte formulierprinters in. Wanneer men op een later tijdstip de printers wil wijzigen moet men opnieuw de bovenstaande set stappen uitvoeren; Men vervangt in deze situatie het gekopieerde "exactusr.ini" bestand met de nieuwe versie.

Orbis