Orbis Knowledge Base

Crystal Reports - Foutmelding 'Unable to cast COM object of type 'CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers.ReportSourceClass'' bij uitvoeren BPA Platform taak met Crystal Reports stap.

Categorieën

Vragen?

Heb je een vraag voor onze supportafdeling? Ga dan naar onze portal en stel ze gerust!

Middels de "Run Crystal Reports" stap is het mogelijk om binnen BPA Platform in Crystal Reports gemaakte rapportages uit te voeren. Voor het uitvoeren van de rapportages wordt gebruik gemaakt van de door SAP AG geleverde Crystal Reports Runtime software.

Wanneer men een niet met BPA Platform meegeleverde versie van de Crystal Reports Runtime op de BPA Platform server heeft staan is het mogelijk dat BPA Platform niet correct met deze runtime kan communiceren, en als gevolg hiervan taken met Crystal Reports stappen niet correct kan uitvoeren.

Symptomen

Bij dit specifieke probleem horen onderstaande symptomen:

 • Er wordt een BPA Platform taak uitgevoerd waarin een Crystal Reports stap aanwezig is.
 • Bij het uitvoeren van deze taak komt in de eventlog de onderstaande foutmelding terug:
   Unable to cast COM object of type 'CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers.ReportSourceClass' to interface type 'CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers.ISCRReportSource'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{98CDE168-C1BF-4179-BE4C-F2CFA7CB8398}' failed due to the following error: No such interface supported (Exception from HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE))

 • Er staat op de BPA Platform Server een niet met BPA Platform gebundelde versie van de Crystal Reports Runtime geïnstalleerd.

De geretourneerde foutmelding is zeer specifiek voor dit probleem. Wanneer men bovenstaande foutmelding heeft kan men ervan uitgaan dat dit knowledgebase artikel van toepassing is.

Oorzaak

BPA Platform levert een specifieke versie van de Crystal Reports Runtime mee voor het uitvoeren van Crystal Reports rapportages. Wanneer men een andere versie van de Crystal Reports Runtime geïnstalleerd heeft staan is het mogelijk dat deze versie niet door BPA Platform aangesproken kan worden. Dit kan voorkomen in situaties waarbij men de Crystal Reports Runtime handmatig bijwerkt, of in situaties waarbij externe software een eigen versie van de Crystal Reports Runtime installeert die de meegeleverde runtime van BPA Platform vervangt.

Oplossing

Om dit probleem te verhelpen dient men op de BPA Platform de verwijzing naar Crystal Reports binnen BPA Platform te corrigeren. Hiervoor kan men de onderstaande stappen uitvoeren:

 • Log in op de machine waarop de BPA Platform Server installatie draait en navigeer naar de installatiemap van BPA Platform.
 • In deze installatiemap ziet men onderstaande twee bestanden staan.
  • iwtskrun.exe.config (Deze kan ook iwtskrun.config heten)
  • iwtskcntr.exe.config (Deze kan ook iwtskcntr.config heten)
 • Maak van beide bestanden een backup kopie, en open daarna beide bestanden met Notepad.
 • In deze .config bestanden staan twee bindings naar Crystal Reports ("CrystalDecisions.Shared" en "CrystalDecisions.CrystalReports.Engine"). Onderstaande afbeelding toont deze bindings:
Crystal Reports - Foutmelding 'Unable to cast COM object of type 'CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers.ReportSourceClass'' bij uitvoeren BPA Platform taak met Crystal Reports stap. 1
 • In de Binding ziet men een "newversion " staan. Deze dient men te vervangen.
  • Oude waarde: newVersion="13.0.2000.0"
  • Nieuwe waarde: newVersion="13.0.3500.0"
 • Na aanpassing zouden deze bindings als onderstaande uit moeten zien:
Crystal Reports - Foutmelding 'Unable to cast COM object of type 'CrystalDecisions.ReportAppServer.Controllers.ReportSourceClass'' bij uitvoeren BPA Platform taak met Crystal Reports stap. 2
 • Men voert deze wijziging in beide bestanden uit. In totaal dient men dus vier aanpassingen in deze bindings uit te voeren.
 • Herstart na deze aanpassingen de BPA Platform Server Service en de BPA Platform Cliënt.

Na deze aanpassingen zouden de taken met daarin Crystal Reports stappen weer correct moeten functioneren.

Orbis