Orbis Knowledge Base

BPA Platform 2023 - Het opslaan van binaire data met de Save File tool genereert een bestand met de inhoud “#binary#” in plaats van de binaire data

Categorie: BPA Platform

Categorieën

Vragen?

Heb je een vraag voor onze supportafdeling? Ga dan naar onze portal en stel ze gerust!

Wanneer gebruikt gemaakt wordt van de Save File stap in BPA Platform 2023 wordt bij het opslaan van binaire gegevens uit een database kolom een bestand aangemaakt met als enige inhoud de tekst “#binary#”. Dit in plaats van het daadwerkelijk opslaan van de binaire inhoud die uit de database opgehaald wordt.

Symptomen

Bij dit specifieke probleem horen onderstaande symptomen:

 • Er wordt gebruik gemaakt van BPA Platform 2023, Build 8453.
 • Binaire data die rechtstreeks met de Save File stap opgesloten wordt genereert een bestand met als enige inhoud de tekst “#binary#”.
 • Op de omgeving is nog niet de patch voor de Save File tool correct doorgezet.

Als deze symptomen van toepassing zijn is dit knowledgebase artikel en de onderstaande oplossing van toepassing op dit probleem.

Oplossing

In de Save File stap in BPA Platform 2023 is een bekend probleem aanwezig met het opslaan van binaire bestanden. Om dit issue te ondervangen wordt met de installer voor BPA Platform 2023, Build 8453, een patch voor het Save File component meegeleverd dat dit probleem verhelpt.

De volgende stappen kunnen gebruikt worden om dit probleem te verhelpen:

 1. Download een vers installatiepakket voor BPA Platform 2023 (Build 8456) van de Orbis klanten en partner portaal, of open een reeds gedownloade installatieset voor deze versie.
 2. In de installatieset is een map aanwezig met de naam “BPA Platform 2023 - Save File Patch”. Open deze map.
BPA Platform 2023 - Het opslaan van binaire data met de Save File tool genereert een bestand met de inhoud “#binary#” in plaats van de binaire data 1
Afbeelding 1: De installatieset van BPA Platform met de desbetreffende map geselecteerd.
 1. In deze map is het bestand “SaveFile.dll” aanwezig. Het is mogelijk dat dit bestand geblokkeerd is omdat deze van een externe omgeving afkomt. Dit kan gecontroleerd worden door de properties van dit bestand te openen.
BPA Platform 2023 - Het opslaan van binaire data met de Save File tool genereert een bestand met de inhoud “#binary#” in plaats van de binaire data 2

Afbeelding 2: Openen van de properties van het SaveFile.DLL bestand.

 1. Wanneer het bestand geblokkeerd wordt, zal op het “General” tabblad van het properties scherm een melding staan dat dit het geval is, samen met een optie om de blokkering op te heffen. In dit voorbeeld zal het opheffen van de blokkering een druk op de knop “Unblock” gevragen, gevolgd door een druk op de knop “Apply”.
BPA Platform 2023 - Het opslaan van binaire data met de Save File tool genereert een bestand met de inhoud “#binary#” in plaats van de binaire data 3

Afbeelding 3: Properties van een geblokkeerd bestand.

Let op: Afhankelijk van de gebruikte versie van Microsoft Windows kan de weergave van de blokkade iets anders uitzien. Zo is het mogelijk dat de knop “Unblock” op een andere omgeving een vinkveld is. De basis werking voor het deblokkeren van een bestand is echter altijd hetzelfde.

Is geen tekst zichtbaar die aangeeft dat het bestands geblokkeerd is? Dan is dit niet het geval en kan verder gegaan worden met stap 5.

 1. Stop alle Windows Services van BPA Platform en sluit alle eventueel draaiende BPA Platform Clients op de machine af.
 2. Open de map waar BPA Platform in geïnstalleerd is. Standaard is dit de folder “C:\Program Files (x86)\Codeless Platforms\BPA Platform”, hoewel bij de installatie ook voor een eigen map gekozen kan zijn.
 3. Open in de map waar BPA Platform geïnstalleerd staat de submap “CLRTools\SaveFileTool”
 4. Hernoem in de "SaveFileTool" map het bestand "SaveFile.dll" naar "SaveFile.dll.old"
 5. Kopieer het bestand “SaveFile.dll” uit de ” BPA Platform 2023 - Save File Patch” folder in het installatiepakket naar de “CLRTools\SaveFileTool” van de BPA Platform installatie.
 6. Start de services van BPA Platform opnieuw op.

Na het uitvoeren van deze stappen zal de Save File stap weer correct binaire waardes op kunnen slaan. Voor reeds bestaande BPA Platform processen die problemen geven hoeft verder in de takenset geen aanpassing hiervoor gedaan te worden.

Orbis