De nieuwe manier van banking

Automatische bankboekingen in elk ERP systeem

De API producten van ABN AMRO zijn bedoeld om je meer controle te geven over de manier waarop je jouw financiën wenst in te richten. Het toegang verlenen tot de banktransacties of het genereren van betalingsopdrachten stelt jou in staat om deze belangrijke processen te integreren met andere systemen en bedrijfsprocessen. Zo is het nu mogelijk om je bankboekingen volledig automatisch én op een intelligente manier te laten boeken in je ERP systeem.

Ophalen
banktransacties

Tweemaal daags, om 12:00 en 23:00 uur halen we alle transacties vanaf laatste boekingsdatum op. Volledig automatisch!

Het analyseren
van de gegevens

We gaan automatisch de opgehaalde gegevens analyseren.
Er zijn 9 omschrijvingsvelden waaruit wij diverse informatie halen.
Deze informatie wordt in aparte velden opgeslagen voor later gebruik.
      Type overboeking
      Omschrijving
      IBAN nummer
      Kenmerk
      BIC code
      Machtiging

De vervolgstap
van het proces

Na het opslaan en analyseren van de inhoud wordt een keuze gemaakt welk route in het proces gevolgd moet worden.

IBAN
bekend

Crediteur
bekend

Debiteur
bekend

Debiteur
onbekend

IBAN
onbekend

ABN Amro Import regel

Niets
bekend

      IBAN bekend
 • Herkennning via Exact.
 • Herkenning via ABN Amro Import Regel.
      Crediteur bekend
 • Boeking altijd op 1600 – crediteurenrekening (instelling).
 • Zoek inkoopfactuurnummer op binnen opgeslagen velden (omschrijving, kenmerk, machtiging) en openstaand bedrag.
 • Bij gevonden referentie is er een directe matching (afgeletterd in Exact).
 • Anders zal deze achteraf handmatig afgeletterd moeten worden.
      Debiteur bekend
 • Boeking altijd op 1300 – debiteurenrekening (instelling).
 • Zoek verkoopfactuur op binnen opgeslagen velden (omschrijving, kenmerk, machtiging) en openstaand bedrag.
 • Geen matching: zoek op meerdere facturen openstaand en omschrijving / totaalbedrag.
 • Bij gevonden verkoopfactuur is er een directe matching (afgeletterd in Exact) bij aanmaken van bankboeking.
 • Bij meerdere verkoopfacturen wordt de regel binnen Exact alsnog gematched (aparte taak / proces) direct na aanmaken bankboeking.
 • Als er geen verkoopfactuur bekend is zal deze handmatig afgeletterd moeten worden.
      Debiteur onbekend
 • Zoek ahv factuurnummer (in opgeslagen velden omschrijving, kenmerk, machtiging) debiteur en verkoopfactuur binnen Exact erbij.
 • Ga naar proces “debiteur bekend”.
      IBAN onbekend
 • Controleer of het IBAN nummer gekoppeld is aan workflow regel.
      ABN Amro Import regel
 • Zoek of er een “ABN Amro Import regel” in workflow bekend is.
  De opgeslagen velden worden vergeleken met de “Velden en waardes” binnen workflow. Bij matching worden de velden zoals geregistreerd bij “Waardes in bankboeking” gebruikt om de bankboeking aan te maken.
      Niets bekend
 • Boek op standaard tegenrekening dagboekinstelling (al deze regels moeten handmatig aan de juiste grootboekrekening gekoppeld worden).

Einde van het proces

RPA Platform
One Tool, Countless Solutions

RPA Platform is een drag’n’drop oplossing voor procesautomatisering, onder te verdelen in 5 categorieën; Integratie & Synchronisatie, Documenten & Rapportages, Alerts & Notificaties en Workflows & Portalen. De integratie maakt deel uit van . BPA Platform is altijd nodig om een integratie op te zetten.

Orbis Software Integratie oplossingen