Functionaliteiten Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration Tool

In deze documentatie wordt beschreven welke functionaliteiten de Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration tool bevat. Voor het gebruik van deze tool is BPA Server vereist.

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Integration Tool voor Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Object Operations
Account Read
Aged Account payable Read
Aged Accounts Receivable Read
Attachment Read – add* – update – delete
Balance Sheet Read
Bank Account Read – add* – update – delete
Cash Flow Statement Read – add – update – delete
Company information Read – update**
Country Region Read – add – update – delete
Currency Read – add – update – delete
Customer Financial Detail Read
Customer Payment Journal Read – add – update – delete
Customer Payment Read – add – update – delete
NOTE: Although ADD operation is available, you cannot add a Customer Payment record in isolation.
It must be done as part of the new Customer Payment Journal record or as an update to Customer Payment Journal.
Customer Read – add – update** – delete
Default Dimensions Read – add* – update – delete
Dimension Line Read – add* – update – delete
Dimension Value Read
Dimension Read
Employee Read – add* – update** – delete
General ledger Entry Read
General ledger Entry Attachment Read – add* – update – delete
Income Statement Read
Item category Read – add – update – delete
Item Read – add* – update – delete
Journal line Read – add – update – delete
NOTE: Although ADD operation is available, you cannot add a Journal Line record in isolation.
It must be done as part of the new Journal record or as an update to Journal.
Journal Read – add – update – delete
Additional operations: post
Payment Method Read – add – update – delete
Payment Term Read – add – update – delete
PDF Document Read
Picture Read – update – delete
Project Read – add* – update – delete
Purchase Invoice Line Read – add – update – delete
NOTE: Although ADD operation is available, you cannot add a Purchase Invoice Line record in isolation.
It must be done as part of the new Purchase Invoice record or as an update to Purchase Invoice.
Purchase Invoice Read – add* – update** – delete
Additional operations: post
Retained Earning Statement Read
Sales Credit Memo Line Read – add – update – delete
NOTE: Although ADD operation is available, you cannot add a Sales Credit Memo Line record in isolation.
It must be done as part of the new Sales Credit Memo record or as an update to Sales Credit Memo.
Sales Credit Memo Read – add* – update** – delete
Additional operations: post – send – cancel – cancel and send – post and send
NOTE: The child object Pdf Document is not returned unless a POST operation
has been performed for the Sales Credit Memo record which includes the Pdf Document.
Sales Invoice Line Read – add – update – delete
NOTE: Although ADD operation is available, you cannot add a Sales Invoice Line record in isolation.
It must be done as part of the new Sales Invoice record or as an update to Sales Invoice.
Sales Invoice Read – add* – update** – delete
Additional operations: post – send – cancel – cancel and send – post and send – maken corrective credit memo
Sales Order Line Read – add – update – delete
NOTE: Although ADD operation is available, you cannot add a Sales Order Line record in isolation.
It must be done as part of the new Sales Order record or as an update to Sales Order.
Sales Order Read – add* – update** – delete
Additional operations: Ship and invoice
Sales Quote Line Read – add – update – delete
NOTE: Although ADD operation is available, you cannot add a Sales Quote Line record in isolation.
It must be done as part of the new Sales Quote record or as an update to Sales Quote.
Sales Quote Read – add* – update** – delete
Additional operations: Send – Make invoice – Make order
Shipment Method Read – add – update – delete
Tax Area Read – add* – update – delete
Tax group Read – add* – update – delete
Time Registration Entry Read – add* – update – delete
Trail Balance Read
Unit of Measure Read – add – update – delete
Vendor Purchase Read
Vendor Read – add* – update** – delete

* No mandatory fields for the ADD operation; the key is autogenerated if not mapped.
** If updating the address for a record, you must send through all lines of the address not just the affected line. Sending a partial address may cause the address to be deleted, leaving only the updated lines..

Wens je meer informatie of wellicht support? Neem dan gerust contact met ons op.

Orbis