Ontdek de vele functionaliteiten

Exact Online Integration Tool

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Exact Online Integration Tool. Voor het gebruik van deze tool is BPA Platform vereist. Heb je vragen n.a.v. onderstaande functionaliteiten of wil je een vrijblijvende webdemo? Neem dan gerust contact met ons op.

Module Object Operations
ACTIVITIES Communication notes GET  ADD
BUDGETS Budget GET
CASHFLOW Payment condition GET
CRM Account GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Account Classification get
Account Classification Name get
Address GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Bank account GET ADD update delete
Contact GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Opportunity GET ADD update delete
Reason Code get
DOCUMENTS Document GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Document Attachment GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
FINANCIAL Balance Report get
Bank Entry get add
Bank Entry Line get add
Cash Entry get add
Cash Entry Line get add
Cost Center GET ADD update delete
Cost Unit GET ADD update delete
Financial Period GET
G/L Account GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
G/L Account Classification Mapping GET
G/L Classification get
G/L Transaction Type get
General Journal Entry get add  delete
General Journal Entry Line get
Journal GET ADD update delete
Payables List get
Profit and Loss Overview get
Purchase Entry GET ADD update delete
Purchase Entry Line GET ADD update delete
Receivables list get
Revenue List get
Sales Entry GET ADD update delete
Sales Entry Line GET ADD update delete
Transaction Line GET
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
HRM Absence Registration get
Absence Registration Transaction GET
Emplyee GET
Employment GET
Leave Build Up Registration GET
Leave Registration GET
Schedule GET
INVENTORY Item warehouse GET ADD update delete
Item Warehouse Planning Detail GET
Serial Number GET
Stock Count GET ADD update delete
Stock Count Line GET ADD update delete
Stock Count Process Process
Stock Serial Number GET
Storage Location GET
Warehouse GET ADD update delete
Warehouse Transfer GET
Warehouse Transfer Line GET
LOGISTICS Item GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Item Assortment get
Item Assortment Property get
Item Extra Field get
Item Group get
Stock Position get
This object has a "Get sync" operation to synchronize data with a 3rd party application
Supplier Item GET ADD update delete
Unit get
MANUFACTURING Bill of Material Material GET ADD update delete
Bill of Material Version GET ADD update delete
Material Issue GET
Material Reversal GET
Production Area GET
Shop Order GET
Shop Order Receipt GET
Shop Order Reversal GET
Time Transaction GET ADD update delete
Workcenter GET
PROJECT Cost Transaction GET ADD update delete
Employment Internal Rate GET
Hour Budget GET ADD update delete
Invoice Term GET ADD update delete
Project GET ADD update delete
Project Planning GET ADD update delete
Time Transaction GET ADD update delete
WBS By Project and WBS GET
WBS Activity GET ADD update delete
WBS Deliverable GET ADD update delete
WBS Expense GET ADD update delete
PURCHASE Purchase Invoice get add update delete
Purchase Invoice Line get
PURCHASEORDER Goods Receipt get add
Purchase Order get add update delete
Purchase Order Line get add update
QUOTATION Process Accept Print Reject Reopen Review
Quotation GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Quotation Line GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Quotation Order Change Line GET update
SALES Item Sales Prices GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Sales Price List get
Sales Price List linked Account get
Sales Price List Period get
Sales Price List Volume Discount get
Shipping Method get
SALESINVOICE Invoice Sales Order ADD
Printed Sales Invoice ADD
Sales Invoice GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Sales Invoice Line GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Sales Invoice Order Change Line GET update
SALESORDER Goods Delivery GET ADD update
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Goods Delivery Line GET
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Planned Sales Return GET ADD update delete
Planned Sales Return Line GET update delete
Printed Sales Order ADD
Sales Order GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
Sales Order Line GET ADD update delete
This object has a "Get bulk" operation to retrieve records in bulk
SUBSCRIPTION Subscription GET ADD update delete
Subscription Line GET ADD update delete
SYNC Delete Entities GET
SYSTEM Devision GET
User GET
VAT VAT Code GET ADD update delete

RPA Platform
One Tool, Countless Solutions

RPA Platform is een drag’n’drop oplossing voor procesautomatisering, onder te verdelen in 5 categorieën; Integratie & Synchronisatie, Documenten & Rapportages, Alerts & Notificaties en Workflows & Portalen. De integratie maakt deel uit van . BPA Platform is altijd nodig om een integratie op te zetten.

Orbis Software Integratie oplossingen