Functionaliteiten

Exact Online Integration Tool

In deze documentatie wordt beschreven welke functionaliteiten de Exact Online Integration Tool bevat. Voor het gebruik van deze tool is BPA Server vereist.

Exact Online integratie - Technische Informatie 1

Exact Online tool

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Integration Tools voor Exact Online.

ModuleObjectOperations
ACTIVITIESCommunication notesGET  ADD
BUDGETSBudgetGET
CASHFLOWPayment conditionGET
CRMAccountGET ADD update delete
This object has a “Get bulk” operation to retrieve records in bulk
Account Classificationget
Account Classification Nameget
AddressGET ADD update delete
This object has a “Get bulk” operation to retrieve records in bulk
Bank accountGET ADD update delete
ContactGET ADD update delete
This object has a “Get bulk” operation to retrieve records in bulk
OpportunityGET ADD update delete
Reason Codeget
DOCUMENTSDocumentGET ADD update delete
Document AttachmentGET ADD update delete
FINANCIALBalance Reportget
Bank Entryget add
Bank Entry Lineget add
Cash Entryget add
Cash Entry Lineget add
Cost CenterGET ADD update delete
Cost UnitGET ADD update delete
Financial PeriodGET
G/L AccountGET ADD update delete
G/L Classificationget
G/L Transaction Typeget
General Journal Entryget add
General Journal Entry Lineget
JournalGET ADD update delete
Payables Listget
Profit and Loss Overviewget
Purchase EntryGET ADD update delete
Purchase Entry LineGET ADD update delete
Receivables listget
Revenue Listget
Sales EntryGET ADD update delete
Sales Entry LineGET ADD update delete
HRMAbsence Registrationget
Absence Registration TransactionGET
EmplyeeGET
EmploymentGET
Leave Build Up RegistrationGET
Leave RegistrationGET
ScheduleGET
INVENTORYItem warehouseGET ADD update delete
INVENTORYStock CountGET ADD update delete
Stock Count LineGET ADD update delete
Stock Count ProcessProcess
WarehouseGET ADD update delete
LOGISTICSItemGET ADD update delete
This object has a “Get bulk” operation to retrieve records in bulk
Item Extra Fieldget
Item Assortmentget
Item Assortment Propertyget
Item Groupget
Stock Positionget
Supplier ItemGET ADD update delete
Unitget
MANUFACTURINGBill of Material MaterialGET ADD update delete
Bill of Material VersionGET ADD update delete
Time TransactionGET ADD update delete
Shop OrderGET
PROJECTCost TransactionGET ADD update delete
Employment Internal RateGET
ProjectGET ADD update delete
Project PlanningGET ADD update delete
Time TransactionGET ADD update delete
PURCHASEPurchase Invoiceget add update delete
Purchase Invoice Lineget
PURCHASEORDERGoods Receiptget add
Purchase Orderget add delete
Purchase Order Lineget
QUOTATIONProcessAccept Print Reject Reopen Review
QuotationGET ADD update delete
Quotation LineGET ADD update delete
SALESItem Sales PricesGET ADD update delete
This object has a “Get bulk” operation to retrieve records in bulk
Price listget
Sales Price List Detailsget
Shipping Methodget
SALESINVOICEInvoice Sales orderADD
Printed Sales invoiceADD
Sales invoiceGET ADD update delete
Sales invoice lineGET ADD update delete
SALESORDERGoods DeliveryGET ADD update
Printed sales orderADD
Sales OrderGET ADD update delete
Sales order lineGET ADD update delete
SYSTEMDevisionget
VATVAT CodeGET ADD update delete

Meer informatie of support nodig?

Exact Online integratie - Technische Informatie 2