Functionaliteiten

Exact Globe Integration Tool

In deze documentatie wordt beschreven welke functionaliteiten de Exact Globe SDK Integration Tool en de Exact Globe Entity Services Integration Tool bevatten. Voor het gebruik van deze tool is BPA Server vereist.

Exact Globe integratie - Technische Informatie 1

Exact Globe SDK Integration Tool

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Integration Tools voor Exact Globe SDK.

ModuleObjectOperations
ACCOUNTS PAYABLEAddressesadd – update – delete
Bank accountsadd – update – link / unlink
Contact personsadd – update – delete
Accounts payableadd – update – delete
ACCOUNTS RECEIVABLEAddressesadd – update – delete
Bank accountsadd – update – link / unlink
Contact personsadd – update – delete
Accounts receivableadd – update – delete
ATTACHMENTSMaintenanceadd – delete
BLANKET PURCHASE ORDERMaintenanceadd – update – delete – SET NOTE
BLANKET SALES ORDERMaintenanceadd – update – delete – SET NOTE
Processprocess
DOCUMENTSMaintenanceadd – update – delete
FINANCEEntriesadd – delete – process
General ledgersadd – update
Match Entriesmatch
Payment Termsadd – update
HUMAN RESOURCESPeopleadd – update
Payrolladd – delete – process
Payroll hoursAdd or update
INTERBRANCH TRANSFERInterbranch Transfer *add
Processauthorize
Fulfillmentprocess
Receiptreceipt
INVENTORYCountreceipt
Interbranch Transfer **receipt
INVOICEGroupinggroup
Invoiceadd
Print / Processprocess
Processauthorize
ITEMSBill of materialsadd – update
Item account maintenanceadd – update
Item pricedataadd – update
Item warehouse maintenanceadd – update
Itemsadd – update
PRODUCTION ORDERIssueissue
Production orderadd – update
Print / Process ***process
Process ***authorize – finish – release – complete
Receiptreceive
Returnreturns
Set operation statusprocess
PROJECTSMaintenanceadd – update
Labor hours ***add
PURCHASE ORDERMaintenanceADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE
Print / Process ****process
Processauthorize – complete
Receiptreceive
Returnreturns
QUOTATIONMaintenanceadd – update – SET NOTE
REQUESTMaintenanceadd – update – delete
RMA ORDERMaintenanceadd – update – SET NOTE
RTV ORDERMaintenanceADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE
SALES ORDERMaintenanceADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE
Print / Processprocess
Processprocess – complete
Sales Returnreturns
Fulfillmentprocess
* This is the component “Interbranch transfer” in Globe that supports TRAN warehouse.
** Direct transfer from Warehouse A to Warehouse B. Globe batch 405 and higher.
*** Globe batch 405 and higher.
**** Globe batch 408 and higher.

Exact Globe Entity Services tool

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Integration Tools voor Exact Globe Entity Services.

ModuleObjectOperations
ACCOUNTAccountsadd – addupdate – delete – update
Addressesadd – addupdate – delete – update
Bank Accountsadd – addupdate – update
Classificationsadd – addupdate – delete – update
Contact Personsadd – addupdate – delete – update
Sectorsadd – addupdate – delete – update
Subsectorsadd – addupdate – delete – update
CASH FLOWSDD Mandatesadd – addupdate – update
DOCUMENTSDocumentsadd – addupdate – delete – update
FINANCEBudgetsadd – addupdate – delete – update
Exchange ratesadd – addupdate – delete – update
Financial Entryadd – delete
HRPeopleadd – addupdate – delete – update
INVOICEInvoiceadd – update
ITEMSBill Of Materialsadd – addupdate – delete – deletelines – update
Itemsadd – addupdate – delete – update
Item Accountsadd – addupdate – delete – update
Item Numbersadd – addupdate – delete – update
Item Textsadd – addupdate – delete – update
Item Warehousesadd – addupdate – delete – update
PRODUCTION ORDERProduction OrderAdd
Production Order Issueissue production order lines
PROJECTSProjectsadd – addupdate – delete – update
Hour Entry Lineadd – addupdate – delete – update
PURCHASE ORDERPurchase Orderadd – addupdate – delete – deletelines – update
QUOTATIONQuotationadd – addupdate – delete – deletelines – update
REQUESTSRequestsadd – addupdate – delete – update
SALES ORDERGenerate Purchase Ordersprocess
Sales Ordersadd – addupdate – delete – deletelines – update
Sales Allocationallocate stocks – deallocate stocks

Meer informatie of support nodig?

Exact Globe integratie - Technische Informatie 2