Ontdek de vele functionaliteiten

Salesforce Integration Tool

Onderstaande tabel laat zien welke functionaliteiten op dit moment beschikbaar zijn in de Salesforce Integration Tool. Voor het gebruik van deze tool is BPA Platform vereist. Heb je vragen n.a.v. onderstaande functionaliteiten of wil je een vrijblijvende webdemo? Neem dan gerust contact met ons op.

object operations
Account CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AccountContactRole CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AccountFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AccountHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AccountPartner CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AccountShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AdditionalNumber CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AggregateResult CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ApexClass CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ApexComponent CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ApexLog CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ApexPage CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ApexTestQueueItem CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ApexTestResult CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ApexTrigger CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Approval CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Asset CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AssetFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AssetHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AssignmentRule CREATE - DELETE - GET - UPDATE
AsyncApexJob CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Attachment CREATE - DELETE - GET - UPDATE
BrandTemplate CREATE - DELETE - GET - UPDATE
BusinessHours CREATE - DELETE - GET - UPDATE
BusinessProcess CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CallCenter CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Campaign CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CampaignFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CampaignHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CampaignMember CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CampaignMemberStatus CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CampaignShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Case CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseComment CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseContactRole CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseSolution CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseStatus CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseTeamMember CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseTeamRole CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseTeamTemplate CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseTeamTemplateMember CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CaseTeamTemplateRecord CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CategoryData CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CategoryNode CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ChatterActivity CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ClientBrowser CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CollaborationGroup CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CollaborationGroupFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CollaborationGroupMember CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CollaborationGroupMemberRequest CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CollaborationInvitation CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Community CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Contact CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContactFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContactHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContactShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentDocument CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentDocumentFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentDocumentHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentDocumentLink CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentVersion CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentVersionHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentWorkspace CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContentWorkspaceDoc CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Contract CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContractContactRole CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContractFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContractHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ContractStatus CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CronTrigger CREATE - DELETE - GET - UPDATE
CustomConsoleComponent CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Dashboard CREATE - DELETE - GET - UPDATE
DashboardComponent CREATE - DELETE - GET - UPDATE
DashboardComponentFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
DashboardFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Document CREATE - DELETE - GET - UPDATE
DocumentAttachmentMap CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Domain CREATE - DELETE - GET - UPDATE
DomainSite CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EmailMessage CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EmailServicesAddress CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EmailServicesFunction CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EmailStatus CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EmailTemplate CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EntitySubscription CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Event CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EventFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
EventRelation CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ExternalDataSource CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ExternalDataUserAuth CREATE - DELETE - GET - UPDATE
FeedComment CREATE - DELETE - GET - UPDATE
FeedItem CREATE - DELETE - GET - UPDATE
FeedLike CREATE - DELETE - GET - UPDATE
FeedTrackedChange CREATE - DELETE - GET - UPDATE
FieldPermissions CREATE - DELETE - GET - UPDATE
FiscalYearSettings CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Folder CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ForecastShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Group CREATE - DELETE - GET - UPDATE
GroupMember CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Holiday CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Idea CREATE - DELETE - GET - UPDATE
IdeaComment CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Lead CREATE - DELETE - GET - UPDATE
LeadFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
LeadHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
LeadShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
LeadStatus CREATE - DELETE - GET - UPDATE
LoginHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
LoginIp CREATE - DELETE - GET - UPDATE
MailmergeTemplate CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Name CREATE - DELETE - GET - UPDATE
NewsFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Note CREATE - DELETE - GET - UPDATE
NoteAndAttachment CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ObjectPermissions CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpenActivity CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Opportunity CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityCompetitor CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityContactRole CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityFieldHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityLineItem CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityPartner CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OpportunityStage CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Organization CREATE - DELETE - GET - UPDATE
OrgWideEmailAddress CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Partner CREATE - DELETE - GET - UPDATE
PartnerRole CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Period CREATE - DELETE - GET - UPDATE
PermissionSet CREATE - DELETE - GET - UPDATE
PermissionSetAssignment CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Pricebook2 CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Pricebook2History CREATE - DELETE - GET - UPDATE
PricebookEntry CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ProcessDefinition CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ProcessInstance CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ProcessInstanceHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ProcessInstanceStep CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ProcessInstanceWorkitem CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ProcessNode CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Product2 CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Product2Feed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Profile CREATE - DELETE - GET - UPDATE
PushTopic CREATE - DELETE - GET - UPDATE
QueueSobject CREATE - DELETE - GET - UPDATE
RecordType CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Report CREATE - DELETE - GET - UPDATE
ReportFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Scontrol CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SelfServiceUser CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SetupAuditTrail CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SetupEntityAccess CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Site CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SiteFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SiteHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Solution CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SolutionFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SolutionHistory CREATE - DELETE - GET - UPDATE
SolutionStatus CREATE - DELETE - GET - UPDATE
StaticResource CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Task CREATE - DELETE - GET - UPDATE
TaskFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
TaskPriority CREATE - DELETE - GET - UPDATE
TaskStatus CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Topic CREATE - DELETE - GET - UPDATE
User CREATE - DELETE - GET - UPDATE
UserFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
UserLicense CREATE - DELETE - GET - UPDATE
UserPreference CREATE - DELETE - GET - UPDATE
UserProfileFeed CREATE - DELETE - GET - UPDATE
UserRecordAccess CREATE - DELETE - GET - UPDATE
UserRole CREATE - DELETE - GET - UPDATE
UserShare CREATE - DELETE - GET - UPDATE
Vote CREATE - DELETE - GET - UPDATE
WebLink CREATE - DELETE - GET - UPDATE

RPA Platform
One Tool, Countless Solutions

RPA Platform is een drag’n’drop oplossing voor procesautomatisering, onder te verdelen in 5 categorieën; Integratie & Synchronisatie, Documenten & Rapportages, Alerts & Notificaties en Workflows & Portalen. De integratie maakt deel uit van . BPA Platform is altijd nodig om een integratie op te zetten.

Orbis Software Integratie oplossingen