Een ogenblik geduld aub...
De website wordt geladen...
Twitter LinkedIn Vimeo YouTube Facebook
Workflow4U
Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit
U kunt zich er vast iets bij voorstellen: Bedrijfsprocessen lijken een wirwar van afspraken en acties. Werkprocessen zijn vaak complexer dan nodig is. Werknemers weten niet meer wat ze als eerste moeten doen en hebben het altijd te druk. Als iemand ziek is, is vaak onduidelijk welke taken direct overgenomen moeten worden. Hierdoor wachten klanten misschien vergeefs op antwoord of blijven belangrijke acties liggen.
Maar nu het goede nieuws: U kunt uw bedrijfsprocessen, hoe complex ze ook zijn, vanaf heden volledig zelf inrichten, uitvoeren en beheren. Tijd om uw collega's te ontlasten en uw klanten voorspelbare dienstverlening te bieden. Tijd om de chaos vaarwel te zeggen!
Wilt u weten hoe? Het antwoord is: Workflow4U. Schrijf u vandaag nog in voor een persoonlijke webdemo. In slechts 15 minuten ervaart u zelf de kracht van Workflow4U.
Ontdek het in slechts 15 minuten! Vraag een online webdemo aan.
De oplossing: Workflow4U
Met Workflow4U brengt u structuur in uw bedrijfsprocessen
U kunt uw bedrijfsprocessen, hoe complex ze ook zijn, vanaf heden volledig zelf inrichten, uitvoeren en beheren. Daarvoor hebben wij Workflow4U ontwikkeld. Een workflow systeem dat uw werknemers toegang geeft tot één centrale omgeving waar al hun taken beheerd en gemanaged worden. Workflow4U werkt volledig geïntegreerd met onderliggende systemen, zoals ERP en e-mail. Uw medewerkers hoeven dan ook vaak geen toegang meer tot uw ERP systeem te hebben, maar werken in Workflow4U. Losse e-mails en archieven behoren definitief tot het verleden.
Meer info?
Download Workflow4U
Onze video's worden extern gehost.
Om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving en
deze video's af te kunnen spelen dient u
statistische-cookies te accepteren.

Herkent u 1 van de 9 signalen?
Dan kunt ook u uw bedrijf slimmer inrichten met digitale en makkelijk aan te passen workflows,
die afdwingen dat uw processen daadwerkelijk verlopen zoals u dat heeft bedacht.
 • Ik wil de trots, waardering en samenwerking in ons bedrijf hoog houden.
 • Onze digitale processen zijn omslachtig, met onnodige handelingen.
 • Ik hoor mijzelf of collega's wel eens zeggen: "Dat doen we altijd zo". Ben ik bedrijfsblind?
 • Iedereen heeft het druk, maar waarmee eigenlijk? Moeten er mensen bij?
 • Een klant wil een volledig overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen een project.
 • Ik heb het idee dat het automatiseren van processen een hoop tijd kan besparen, maar hoe?
 • Een werkproces stagneert, omdat we wachten op een handeling van een externe partner.
 • Wij vergeten weleens iets. Bijvoorbeeld een klant terugbellen of een offerte sturen.
 • Wij staan soms met de mond vol tanden. Een klant belt maar de werknemer die de telefoon opneemt heeft geen direct overzicht van eerder gemaakte afspraken of werkzaamheden.
Ik wil de trots, waardering en samenwerking in ons bedrijf hoog houden.
Niet elke medewerker is zich ervan bewust dat hij onderdeel is van een keten. Met Workflow4U is de keten van begin tot eind zichtbaar. Dat vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen die bijdraagt aan het eindproduct.
Onze digitale processen zijn omslachtig, met onnodige handelingen.
De meeste logistieke- en administratieve softwarepakketten dwingen u een proces te volgen dat u niet zelf bedacht heeft. Met Workflow4U is úw proces leidend. Geen overbodige acties meer! Workflow4U communiceert met uw bestaande (ERP-) systemen. Uw werknemers hebben minder systemen nodig om hun werk uit te voeren.
Ik hoor mijzelf of collega's wel eens zeggen: "Dat doen we altijd zo".
Ben ik bedrijfsblind? U kunt uzelf een groot plezier doen door opnieuw naar uw processen te kijken. Ineens ziet u allerlei mogelijkheden om uw bedrijfsprocessen simpeler te maken. U elimineert de "spaghetti" processen die onbedoeld zijn ontstaan.
Iedereen heeft het druk, maar waarmee eigenlijk? Moeten er mensen bij?
Dankzij een totaaloverzicht van onderhanden werk kunt u makkelijker de capaciteit plannen.
Een klant wil een volledig overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen een project.
Workflow4U toont wanneer en door wie bepaalde taken zijn uitgevoerd, inclusief alle bijbehorende correspondentie zoals verstuurde en ontvangen e-mails. Hierdoor is in één oogopslag het volledige project inzichtelijk.
Ik heb het idee dat het automatiseren van processen een hoop tijd kan besparen, maar hoe?
Een voorbeeld: Jan is monteur en heeft 8 uur voor klant A gewerkt. Nadat Jan zijn uren in Workflow4U heeft ingevoerd, wordt door Orbis TaskCentre automatisch een juist opgemaakte factuur aan de klant gestuurd.
Een werkproces stagneert, omdat we wachten op een handeling van een externe partner.
Een workflow hoeft niet per se intern te blijven. U kunt ook een leverancier, bijvoorbeeld een reclamebureau, onderdeel laten uitmaken van uw processen. Zo heeft u goed gedocumenteerde briefings en afspraken.
Wij vergeten weleens iets. Bijvoorbeeld een klant terugbellen of een offerte sturen.
In Workflow4U ziet een medewerker elke dag precies welke taken voor hem of haar openstaan en een actie vereisen.
Wij staan soms met de mond vol tanden. Een klant belt maar de werknemer die de telefoon opneemt heeft geen direct overzicht van eerder gemaakte afspraken of werkzaamheden.
Alle handelingen worden in Workflow4U direct geregistreerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Iedereen die toegang heeft tot Workflow4U kan de klant daardoor direct antwoord geven.
Meer weten over Workflow4U?
Een slimme ondernemer
weet waar hij mee bezig is
Als ondernemer wilt u er natuurlijk allereerst voor zorgen dat uw bedrijf onderscheidend in de markt staat, maar naarmate uw bedrijf groeit worden ook andere zaken belangrijk: u wilt op de hoogte zijn van alle bedrijfsprocessen en u wilt dat deze overzichtelijk zijn. U wilt immers in control zijn. Wie weinig aandacht besteedt aan het managen van zijn bedrijf, en de bedrijfsprocessen betaalt daar een hoge prijs voor. De symptomen? Uw medewerkers staan steeds vaker onder druk, veranderingen kunnen niet flexibel worden opgevangen en afspraken worden niet nagekomen. Het resultaat is dat zowel personeel als klanten ontevreden zijn.
Een slimme ondernemer is zelfbewust en heeft alle processen onder controle.
Veel bedrijven zoeken de oplossing voor hun problemen in het beschrijven van hun processen of in ISO certificering. Dit is uiteraard een mooie eerste stap, maar daarmee is het doel nog niet bereikt. De volgende stap heet: Workflow4U. Workflow4U zorgt ervoor dat alle processen uniform worden uitgevoerd.
Waarom zou u kiezen
voor Workflow4U?
 • Al uw werkzaamheden gestructureerd en overzichtelijk in één systeem.
 • Ieder bedrijfsproces loopt via een gestructureerde route.
  Hierdoor worden geen stappen, acties en informatie vergeten.
 • In één oogopslag zijn alle werkzaamheden direct inzichtelijk te maken.
  Dit geeft een duidelijk inzicht in de werkdruk van jezelf of van een afdeling.
 • Automatisch workflows starten op het moment dat dat nodig is.
 • Capaciteit is beter te plannen.
 • Medewerkers kunnen elkaars werk makkelijker overnemen.
 • U beschikt te allen tijde over een volledige historie.
 • Alle acties worden geregistreerd en zijn voor iedereen beschikbaar.
 • Workflow4U dwingt om na te denken over de processen.
 • Flexibel inrichten van processen.
 • Het is mogelijk om externen (klanten, leveranciers, etc.) bij uw processen te betrekken.
 • Workflow4U Infosessie
 • Eigen workflows
 • De kracht van
  Statussen & Acties
 • Workflows zoals u dat wilt
 • Gebruikers & Rollen
 • Business Entiteiten
 • Business Relatie Entiteiten
 • Orbis TaskCentre doet de rest
Workflow4U Infosessie
Ontdek de kracht en mogelijkheden van Workflow4U
Onderstaande video laat u diverse functionaliteiten binnen Workflow4U zien.
Onze video's worden extern gehost.
Om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving en
deze video's af te kunnen spelen dient u
statistische-cookies te accepteren.

Eigen workflows
Eenvoudig uw eigen workflows definiëren
Met een paar eenvoudige muisklikken kunt u zelf bepalen uit hoeveel acties een workflow bestaat en door wie deze acties uitgevoerd moeten worden. Per actie (workflow stap) kunt u de invoervelden en de mogelijke vervolgstappen zelf definiëren.
De kracht van
Statussen & Acties
Overzichtelijk weergeven van de werkstroom
De tijdlijn van een proces bestaat uit statussen en acties. Middels deze statussen en acties wordt de gebruiker op een visuele manier de voortgang van een proces gepresenteerd. Een status heeft verschillende acties tot gevolg. Statussen kunnen meerdere keren voorkomen in een proces en het kan best voorkomen dat later in een proces blijkt dat we een aantal stappen terug moeten in het proces omdat er bijvoorbeeld nog extra informatie nodig is voor de verdere afhandeling van deze workflow. In een horizontale lijn worden alle statussen en gekozen acties, in de tijd, netjes naast elkaar getoond. Zo kan dus het verloop van het gehele proces nauwlettend in de gaten gehouden worden.

U kunt er zelfs voor kiezen om een afgesloten proces te heropenen. Wanneer dit gebeurt, blijft de volledig historie van dit proces behouden en wordt deze opnieuw weergegeven. U verliest dus nooit informatie van een proces.
Workflows zoals u dat wilt
Geen enkel workflow type is het zeflde
U kunt per workflow type formuliervelden definiëren. Geen enkel workflow type hoeft dus hetzelfde te zijn. U kunt zelfs per status en actie aangeven of bepaalde velden wel/niet zichtbaar, verplicht en/of actief zijn.

Binnen het Workflow4U dashboard kan elke gebruiker eenvoudig zijn eigen workflows opvragen. Deze worden overzichtelijk in een tabelweergave getoond die door de gebruiker, middels eigen templates, aan te passen zijn.
Gebruikers & Rollen
Bepaal eenvoudig de rechten

Om toegang te krijgen tot Workflow4U dienen de gebruikers over een gebruikersnaam en wachtwoord te beschikken. Deze kunt u eenvoudig binnen Workflow4U aanmaken, maar zijn middels Orbis TaskCentre ook eenvoudig te synchroniseren vanuit uw ERP-, CRM- of HRM-systeem. U kunt tevens per gebruiker aangeven welke rechten hij/zij binnen Workflow4U heeft door deze te koppelen aan één of meerdere rollen. Deze rollen kunt u weer aan de verschillende workflows koppelen.

Business Entiteiten
Een verzameling van data
Een business entiteit is een verzameling van data en maakt het mogelijk om verschillende informatie zoals naam, adres, bedrijf, telefoonnummer, etc. te koppelen aan één relatie, project, etc. Workflow4U bevat 6 standaard entiteiten, namelijk: Relaties, Contactpersonen, Documenten, Medewerkers, Projecten en Artikelen. Naast deze standaard entiteiten kunt u zelf heel eenvoudig extra entiteiten aanmaken. De gegevens binnen de verschillende business entiteiten kunnen handmatig ingevoerd en bewerkt worden maar ook middels een Orbis TaskCentre taak eenvoudig gesynchroniseerd worden met bijvoorbeeld uw ERP of HRM systeem.
Business Relatie Entiteiten
Eenvoudig koppelen van data
Naast de functionaliteit Business Entiteiten, kunt u binnen Workflow4U ook gebruik maken van Business Relatie Entiteiten. Hiermee wordt de relatie tussen twee business entiteiten gedefinieerd. Wanneer u bijvoorbeeld het veld "Medewerker" en "Project" beiden in 1 formulier toevoegt, kunt u middels het veld "Projectleden" ervoor kiezen dat bij een bepaalde medewerker alleen de projecten getoond worden die gekoppeld zijn aan deze medewerker. Hierdoor kunt u dus snel en eenvoudig gegevens filteren.
Orbis TaskCentre
Orbis Taskcentre doet de rest
Wat moet er binnen uw ERP-systeem gebeuren wanneer een actie in de werkstroom bijgewerkt of gerealiseerd wordt? Moet bijvoorbeeld de factuur gefiatteerd worden en per e-mail verstuurd worden? Of moet de medewerker een bevestiging per e-mail ontvangen zodra de status van een workflow verandert? Orbis TaskCentre biedt u deze en vele andere functionaliteiten. Zo bent u in staat om Workflow4U naadloos te integreren met uw eigen systemen of de systemen van uw
klant. Klik hier voor meer informatie over Orbis TaskCentre.
De klant aan het woord
Al vele klanten maken gebruik van Workflow4U. Weten waarom en wat Workflow4U voor u kan betekenen?
Klik dan op een van onderstaande Case Studies voor hun succesverhaal met Orbis TaskCentre en Workflow4U.

Download Case Study
Zevenboom
"Zevenboom is de oplossingen van Orbis Software jaren geleden gaan inzetten. Wat begon met een paar simpele taken met Orbis TaskCentre, is nu enorm uitgebreid. Automatisch debiteurenbeheer met Debman4U werd al snel onderdeel van Zevenboom en later bouwde ze hun professionele webshop met Store4U van Orbis Software. Sinds kort is ook Workflow4U onderdeel van Zevenboom."
Gebruikte software: Orbis TaskCentre - Debman4U - Portal4U - Store4U - Workflow4U | Branche: Groothandel
Al vele klanten maken gebruik van de kracht en mogelijkheden van onze produceten
What's new?!
V1.4.3
22/09/2017
Workflow4U release versie v1.4.3
Nieuwe functionaliteiten
In een keer aanmaken van een relatie met contactpersoon
Omdat je bij een relatie meestal ook verplicht een contactpersoon (de hoofdcontactpersoon) vast wil leggen, is er nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Workflow4U waarmee je in een keer (in een scherm) een nieuwe relatie en contactpersoon aan kan maken.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een combinatie van instellingen, namelijk dat het contactpersoon veld verplicht is en dat bij het contactpersoon veld alleen contacten van de huidige relatie gekozen mogen worden (instellingen "Verplicht" en "Alleen gekoppelde entiteiten" bij het "Contact" veld bij de relatie).

Als beide instellingen aangevinkt zijn, wordt in het scherm voor het aanmaken van een nieuwe relatie ook een sectie toegevoegd met de ingestelde velden voor de contact gegevens. Dit is niet alleen voor relatie en contactpersoon toegevoegd, maar algemener voor alle entiteiten. Zo zou bijvoorbeeld bij het aanmaken van een project ook meteen een gekoppeld artikel aangemaakt kunnen worden. Het is echter niet mogelijk om dit voor de generieke entiteit velden (EntiteitVeld 1 tot en met 10) op deze manier in te stellen.

Dit is tevens in de Workflow4U Integration tool aangepast, zodat ook met behulp van de tool in een keer de gerelateerde entiteiten aangemaakt kunnen worden.
Extra workflow velden in een workflow definitie
In een workflow definitie kunt u nu WorkflowVeld 1 tot en met 10 toevoegen. Hiermee kunnen extra worfklows gekoppeld worden, naast het bestaande "Gerelateerde workflow" veld.
Wizard voor importeren/exporteren van definities toegevoegd
Via het instellingen menu kunt u nu een wizard starten waarmee u, op een eenvoudige manier, workflows definities, entiteit definities, categorieën en rollen kunt exporteren en importeren.

U heeft volledige controle over wat u wilt exporteren/importeren d.m.v. uitgebreide selectie mogelijkheden.

De Wizard zorgt ervoor dat gerelateerde zaken automatisch als selectie mogelijkheid wordt aangeboden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan in een workflow definitie gebruikte gerelateerde entiteit.

Voor bestaande Orbis taken is het goed te weten dat u bij de import de keuze heeft om dezelfde ID's van definities aan te houden. Met deze nieuwe Wizard functionaliteit kunt u o.a.:
 • Uw configuratie, geheel of gedeeltelijk, overzetten naar een nieuwe omgeving (bijvoorbeeld van een testomgeving naar productie).
 • Een configuratie aan anderen aanbieden als voorbeeld en/of kant en klare inrichting.
Verbetering van het gebruikersgemak
Zoeken entiteiten op code
Bij invoer van een zoekterm wordt nu, naast het weergave veld (bijvoorbeeld de omschrijving), ook gezocht op de code van de entiteit als dit veld gebruikt wordt. Bij documenten wordt ook gezocht op het documentnummer.
Herstellen positie in zoeklijsten
Wanneer u ergens onderaan in een (lange) workflow lijst een workflow opent en daarna weer terugkeert naar deze lijst, dan begon voorheen deze lijst weer bovenaan, waardoor u naar beneden moest scrollen om terug te keren naar de workflow waar u het laatst gebleven was. Vanaf nu zal dit automatisch voor u worden gedaan. U keert dus nu altijd terug op deze positie in de lijst.

Deze nieuwe functionaliteit is niet alleen bij workflows toegevoegd, maar ook bij de andere lijsten, zoals entiteiten, entiteit/workflow defintities en stamgegevens.
Taak eenmaal starten bij batchgewijs uitvoeren van workflow acties
Bij het batchgewijs uitvoeren van workflow acties werd voor elke uitgevoerde actie de bijbehorende TaskCentre taak gestart. Aan de workflow acties is instelling "Taak eenmalig draaien na batch" toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat de taak slechts een keer per batch uitgevoerd hoeft te worden.
Veldvalidatie toegevoegd bij de entiteit definities
De veldvalidaties die al gebruikt konden worden bij de velden van een workflow definitie, kunnen nu ook gebruikt worden bij de entiteit definities (bijvoorbeeld de controle of iets een e-mail adres is).
Overige nieuwe functionaliteiten
Optie "Onbekend" toegevoegd voor geslacht bij medewerker en contactpersoon
Aan de keuzemogelijkheden voor de eigenschap Geslacht is de optie "Onbekend" toegevoegd.
API: Sortering entiteit categorieën en definities
De entiteit categorieën worden nu gesorteerd op positie. De entiteit definities worden gesorteerd op categorie en daarna op positie.
API: Document categorieën
De GET methodes 'DocumentSubcategories' en 'DocumentCategories' zijn toegevoegd aan de Workflow4U API bij 'MasterData'. Bij 'GET DocumentSubcategories' kan gezocht worden op basis van een 'DocumentCategoryID'.
Wachtwoord opnieuw instellen
Wanneer op de inlogpagina "Wachtwoord vergeten" geselecteerd wordt, kan via een taak een e-mail met een beperkt houdbare link gestuurd worden zodat de gebruiker een nieuw wachtwoord in kan stellen. Via deze link kan het wachtwoord opnieuw worden ingesteld. De gebruiker moet nogmaals zijn gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord invullen (en bevestigen). De standaard geldigheid van de link is 60 minuten. Deze geldigheid kan aangepast worden binnen het menu: Instellingen > Algemeen > Algemene instellingen middels de optie "Password reset token geldigheid (minuten)".
Omschrijving van de adresregel velden aangepast
Voorheen werden de tekstvelden voor de adresregels (bijvoorbeeld bij de Relatie en Contactpersoon entiteit) aangeduid met de naam "Adres 1", "Adres 2" en "Adres 3". De entiteit "adres" is later als standaard entiteit toegevoegd in Workflow4U en daarbij is bij alle entiteiten ook het "Adres" veld toegevoegd gekoppeld aan deze entiteit definitie. Hierdoor kon er verwarring ontstaan over deze velden en hebben we de tekstvelden voor de adresregels nu benoemd als "Adresregel 1", "Adresregel 2" en "Adresregel 3".
Verplichte velden zichtbaar maken bij een fout bij het invoeren
Bij entiteiten kunt u velden indelen in categorieën en deze categorieën kunt u in het scherm voor een entiteit dichtklappen. Wanneer u een nieuwe entiteit invoert en u vergeet daarbij een verplicht veld in zo'n dichtgeklapte categorie in te voeren, dan was dit veld niet zichtbaar. Nu zal een dergelijke categorie automatisch worden opengeklapt, zodat het betreffende veld meteen zichtbaar is.
Invoeren van land en staat bij de entiteiten
Bij het wisselen van het land bij een entiteit werd de pagina ververst om de lijst met bijbehorende staten bij te werken. Dit is aangepast zodat de lijst met staten aangepast wordt bij het wisselen van het land zonder de pagina te verversen.
Zoeksjabloon gekoppeld aan rol
Wanneer bij het toevoegen van een zoeksjabloon aan een rol de naam niet gevuld was, en er een workflow definitie gekozen werd, kreeg je een validatie melding. De lijst met statussen werd dan echter niet ververst, waardoor je eerst het veld voor de workflow definitie weer leeg moest maken en opnieuw moest kiezen om de statussen op te halen. Dit probleem is opgelost.
AdresCode veld toegevoegd aan de adres entiteit
Bij de adres-entiteit kunt u nu een 'AdresCode'-veld toevoegen. Dit kan een tekstuele en/of numerieke code zijn. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een automatische nummering.
Opgeloste foutmeldingen
Pagina niet gevonden na inloggen met taal "en-GB"
Wanneer de taal ingesteld stond op of aangepast werd naar "en-GB", werd je na het inloggen niet naar de juiste pagina doorgestuurd en kreeg je een "Pagina niet gevonden" foutmelding te zien. Dit is opgelost.
Opgeloste functionele fouten
Het tijdstempel in een notitieveld gebruikte niet de datum/tijd instellingen gekoppeld aan de taal
Het tijdstempel wat in een notitieveld toegevoegd kan worden, gebruikte niet het datum/tijd formaat gekoppeld aan de taal-instellingen van de gebruiker. Dit is aangepast.
Volgorde in workflow historie
Na het batchgewijs uitvoeren van een workflow actie werd de workflow historie niet juist opgeslagen zodat de historie niet altijd in de juiste volgorde getoond werd. Dit is opgelost. Voor de reeds bestaande gevallen wordt bij het uitvoeren van de update de sortering automatisch hersteld.
Ingediende workflow als gelezen markeren
Na het meervoudig indienen van workflows werden deze niet als gelezen gemarkeerd. Ook wanneer een workflow aangemaakt wordt en de gebruiker na het indienen meteen teruggestuurd wordt, werd de workflow niet als gelezen gemarkeerd. Hierdoor stonden er ongelezen workflows, die de gebruiker zelf aangemaakt had, in de samenvatting. Dit is aangepast zodat de door de gebruiker aangemaakte workflows voor deze gebruiker ook als gelezen gemarkeerd worden.
Naam van de gebruiker in het ingevoerde tijdstempel werd niet getoond
Het kon voorkomen dat de naam van de ingelogde gebruiker niet gevuld werd in het tijdstempel. Er werd in plaats van de naam de tekst "undefined" getoond (bijvoorbeeld "[undefined, 28-06-2017 16:28:17]"). De naam van de gebruiker wordt nu op een andere manier in het tijdstempel gezet zodat deze wel correct gevuld wordt.
Onbewerkbaar Ja/Nee veld
Een Ja/Nee veld dat als onbewerkbaar stond ingesteld kon toch worden aan- en uitgevinkt. Niet-bewerkbare Ja/Nee velden kunnen nu niet meer gewijzigd worden.
Aanpassen en/of verwijderen van de koppeling tussen entiteitvelden
Bij het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een entiteit eigenschap werden de eventuele bijbehorende relatie types niet aangepast of verwijderd. Hierdoor kon het voorkomen dat een entiteit definitie niet verwijderd kon worden omdat deze nog gekoppeld was. Dit is opgelost.
Foutieve controle op niet-zichtbare velden bij meervoudig indienen workflow
Het meervoudig indienen van een workflow was niet mogelijk wanneer het variabel veld gekoppeld was aan een veld wat bij het indienen nog niet zichtbaar was. Er wordt nu niet meer gecontroleerd op deze gekoppelde, maar niet-zichtbare velden.
Na batchgewijs uitvoeren van workflow-acties deze workflows als gelezen markeren
Bij het batchgewijs uitvoeren van een actie op meerdere workflows tegelijk werden deze workflows niet als gelezen gemarkeerd. De workflows, waarvan de actie uitgevoerd is, worden nu als gelezen gemarkeerd.
Verwijderen zoeksjabloon bij gerelateerde entiteiten
Het was niet mogelijk om bij de gerelateerde entiteiten een zelf aangemaakt zoeksjabloon te verwijderen. De "Verwijderen" knop (prullenbak) is toegevoegd voor zelf aangemaakte zoeksjablonen.
Gerelateerde entiteitvelden bij aanmaken workflow vanuit een entiteit
Wanneer vanuit een entiteit, bijvoorbeeld een contactpersoon, een nieuwe workflow toegevoegd wordt, wordt voor die workflow het betreffende entiteitveld (Contactpersoon) automatisch gevuld. Als het veld contactpersoon in de workflow definitie aan het relatieveld gekoppeld is, werd het relatieveld echter voorheen niet automatisch gevuld. Dit is aangepast zodat nu zowel het relatie- als het contactpersoonveld gevuld worden.
Tab Projectleden
Bij het aanpassen van een project verdween het tabblad Projectleden na het toevoegen of verwijderen van een projectlid. Dit tabblad blijft nu wel zichtbaar.
Waarde voor filter in zoeksjabloon van een entiteitveld
Wanneer voor een velddefinitie een nieuw zoeksjabloon toegevoegd werd met entiteitvelden, werd na een mislukte poging tot opslaan (bijv. omdat er geen kolommen gedefinieerd waren), de id van geselecteerde waarde weergegeven in plaats van de naam van de geselecteerde waarde. Dit is aangepast.
Leeg filter in zoeksjabloon van pop-up venster
Bij het zoeksjabloon in een pop-up venster worden nu de keuzelijsten gevuld voor de velden "Huidige status" en "Geselecteerde actie". Deze bleven leeg. Ook worden de waardes voor die velden getoond in de kolommen.
Inactieve gebruikers
Een gebruiker die inactief is gemaakt kon in sommige gevallen toch nog in Workflow4U komen. De controle op inactieve gebruikers is aangepast zodat dat niet meer mogelijk is.
"Opnieuw instellen knop" bij zoeksjabloon gekoppeld aan rol
De "Opnieuw instellen" knop (ronde pijl) is weggehaald bij het instellen van het zoeksjabloon bij de rollen.
Workflow4U 1.4.3 direct installeren?
V1.3.2
07/07/2017
Workflow4U release versie v1.3.2
WORKFLOWS
Workflow actie uitvoeren voor meerdere workflows tegelijk
Het is vanaf nu mogelijk om een workflow actie voor meerdere workflows tegelijk uit te voeren. Dit kan op alle schermen met zoekinstellingen voor een lijst met workflows, bijvoorbeeld op het "Home" scherm of op het "Workflows" tab bij een relatie. Hiervoor moet je bij de zoekinstellingen de velden "Workflow definitie" en "Workflow status" kiezen, zodat de mogelijke acties vanuit die workflow status bekend zijn. Je kan vervolgens met behulp van de "Wijzigen" knop de workflow lijst in bewerk modus zetten (de regels krijgen dan aanvinkvelden), de workflows waarvoor je een actie uit wil voeren selecteren, de actie kiezen en deze met het "Actie uitvoeren" icoon (pijltje) uitvoeren voor de geselecteerde workflows. De workflow definitie en workflow status kunnen overigens gewoon in een zoeksjabloon opgeslagen worden zodat je later alleen nog het sjabloon hoeft te kiezen om opnieuw de actie uit te kunnen voeren.
In een keer meerdere grotendeels gelijke workflows indienen
Het is nu mogelijk om bij het indienen van een nieuwe workflow in een keer meerdere workflows aan te maken die grotendeels hetzelfde zijn. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak voor 3 medewerkers tegelijk of een todo voor 4 verschillende dagen.) Bij het indienen is voor iedere workflow definitie de optie "Meervoudig" toegevoegd; als deze optie gekozen wordt, kies je in het daarop volgende scherm de variërende velden van de workflows (bijvoorbeeld medewerker in het eerste voorbeeld of startdatum in het tweede voorbeeld) en het aantal workflows dat je in een keer aan wil maken. Hierna krijg je het workflow formulier met daarop alle niet variërende velden te zien, onderaan het formulier staat vervolgens een tabel met het vooraf aangegeven regels met de variërende velden.
Het aantal gekoppelde workflows tonen in de naam van het tabblad "Gekoppelde workflows"
De titel van het tabblad "Gekoppelde workflows" bij een workflow bevat nu het aantal workflows wat aan deze workflow gekoppeld is. Zo zie je in een oogopslag of er workflows gekoppeld zijn en zo ja hoe veel.
HTML notitievelden: plakken van afbeeldingen mogelijk gemaakt
Het is in een HTML notitieveld vanaf nu mogelijk om een afbeelding (zoals een schermafdruk) te plakken in het veld of een afbeelding (bestand) vanaf je computer naar dit veld te slepen. De afbeelding wordt dan inline in het notitieveld gezet.
Terug-knop toegevoegd in de bovenste balk bij het workflow scherm
De knop om terug te gaan naar de vorige pagina is ook toegevoegd in de bovenste balk van het workflow scherm, links naast het workflow nummer. Hierdoor hoef je niet meer helemaal naar beneden te scrollen om terug te gaan naar de vorige pagina.
Kopiëren van de bijlage bij kopiëren van een workflow
Wanneer een workflow gekopieerd werd, werd het bijlage veld niet mee gekopieerd. Dit is aangepast, er wordt nu bij het kopiëren van een workflow ook een kopie van de bijlage gemaakt en aan de nieuwe workflow gekoppeld.
Selecteren van een niet-actieve gebruiker was mogelijk
Het was mogelijk om een workflow toe te wijzen aan een gebruiker die niet actief is. Daarnaast kon ook bij de instellingen van de rechten van een workflow actie of workflow status bij de gebruikers gekozen worden voor niet-actieve gebruikers. Er worden hier nu alleen nog actieve gebruikers getoond.
Fout bij het uitvoeren van een toekomstige actie bij een toegewezen workflow
Als je bij een workflow die aan jou toegewezen is (of die je zelf overgenomen hebt) een volgende plus toekomstige actie uit wil voeren, gaf dat de foutmelding "Waarde '...' voor veld 'AssignedToID' mag niet gewijzigd worden.". Dit probleem is opgelost.
Snelheid van het openen van een workflow met een groot HTML-notitieveld in Safari
Wanneer er veel data staat in een notitieveld waarvoor HTML ingeschakeld is (bijvoorbeeld doordat er afbeeldingen in de HTML opgenomen zijn), duurde het openen van zo'n workflow in Safari significant langer dan bijvoorbeeld in Chrome, Internet Explorer of Firefox. Dit probleem is opgelost.
Ingestelde zoeksjabloon bij het zoekscherm werd in sommige gevallen niet toegepast
Als een workflow een entiteitveld heeft waarbij het zoeksjabloon zonder (zichtbare) filters ingesteld is, dan werden bij het openen van het zoekscherm in eerste instantie geen filters getoond. Als je echter naar de tweede pagina met resultaten ging of op de "Filter data" knop drukte, werden de standaard filters geladen. Dit probleem is opgelost, het bij het veld ingestelde zoeksjabloon wordt nu ook in deze gevallen na de actie van de gebruiker gebruikt.
Probleem met weergave workflow formulieren opgelost
Wanneer in een workflow formulier een veld over de halve breedte links getoond wordt en er geen veld rechts naast staat, zorgde dit ervoor dat er extra ruimte tussen deze regel en de volgende regel van het formulier getoond werd. Dit probleem is opgelost.
Ontbrekende naam bij validatie meldingen voor filter-velden
Bij validatiefouten in zoekfilters (bijvoorbeeld letters in het veld "Workflow nummer") werd de naam van het veld niet getoond in het validatiebericht. (Bijvoorbeeld: Het veld '' moet een nummer zijn.) Dit is aangepast zodat de naam van het veld getoond wordt in de melding.
Foutmelding bij het openen van "Workflow indienen" scherm bij ontbrekende omschrijvingen
Wanneer bij een workflow definitie de omschrijving van de workflow definitie niet gevuld was voor een van de talen en je vervolgens in deze taal de "Workflow indienen" pagina opende, kreeg je een foutmelding. Deze foutmelding is opgelost.
Waarde voor "Gerelateerde workflow" werd niet meer getoond na aanmaken bij validatiefouten op de server
Als een workflow wordt ingediend met het veld 'gerelateerde workflow' en er treedt een validatiefout op de server op, dan werd de omschrijving van de gerelateerde workflow niet meer getoond in de workflow. Dit is opgelost.
Runtime foutmelding bij "HttpAntiForgeryException"
Het kan in sommige gevallen voorkomen dat bij het indienen van een formulier (zoals bijvoorbeeld bij het inloggen of het opslaan van een workflow) het "AnitForgeryToken" niet meer geldig is. Dit levert een runtime foutmelding. Deze specifieke foutmeldingen worden nu expliciet afgevangen en de gebruiker kan via de foutmeldingspagina nu terug naar de vorige pagina.
Het maximum aantal resultaten per pagina toegevoegd aan de zoeksjablonen
et maximum aantal resultaten per pagina (tussen 5 en 100) is toegevoegd aan de sjablonen. Zo kun je nu bijvoorbeeld het aantal gerelateerde workflows op het "Workflows" tabblad bij een relatie op 25 zetten om meer workflows per pagina te tonen.
Nederlandse vertaling van de menu-items van de Html-editor bij notitievelden
De menu-items van de editor van HTML notitievelden werden nog niet in het Nederlands getoond als Workflow4U in het Nederlands staat. Dit is aangepast.
Weergave "Logboek wijzigingen" aangepast
Het scherm met het logboek van de wijzigingen (bijvoorbeeld van Workflows of entiteiten) is aangepast. Er wordt op dit scherm nu voor verschillende velden ook de omschrijving van het veld getoond (bijvoorbeeld de naam van de relatie en het bijbehorende ID, de omschrijving van de geselecteerde actie en het bijbehorende ID). Verder zijn de breedte en hoogte van de kolommen met de oude en de nieuwe waarden nu op een maximum ingesteld, waardoor bij wijzigingen van lange notitie-velden de pagina nier meer horizontaal hoeft te scrollen.
ENTITEITEN
Adres toegevoegd als standaard entiteit
De entiteit "Adres" is toegevoegd als standaard entiteit definitie in Workflow4U. Bij de overige entiteiten zoals relatie, artikel of een generieke entiteit, kan nu ook het "Adres" veld toegevoegd worden aan de entiteit definitie. Adressen kunnen buiten Workflow4U om ook via de API of de Workflow4U Integration tool onderhouden worden.
Velden "Document categorie" en "Document subcategorie" toegevoegd
Bij de document entiteit kunnen de velden "Document categorie" en "Document subcategorie" toegevoegd worden. De categorieën en bijbehorende subcategorieën kunnen bij de instellingen onder "Stamgegevens" - "Document categorieën" onderhouden worden.
Eigenschappen toegevoegd aan de entiteiten
De lijst met eigenschappen die toegevoegd kunnen worden bij de verschillende entiteiten is tussen de verschillende entiteiten meer gelijk getrokken. Zo was bijvoorbeeld het veld "Land" (met de koppeling naar het stamgegeven "Landen") beschikbaar bij de "Relatie" entiteit maar niet bij de "Artikel" entiteit.

De eigenschappen "Land", "Staat", "Functienaam", "Taal" en "Titel" zijn toegevoegd bij de entiteiten waar deze nog niet toegevoegd waren.
Controle van het bestaande veld "BTW-nummer" en het nieuw toegevoegde veld "IBAN" bij de relatie
Bij de relatie entiteit zijn de velden "IBAN" en "IBAN geldigheid" toegevoegd. De velden "BTW-nummer" en "IBAN" worden nu meteen na het wijzigen van het veld op formaat gecontroleerd (voor de landen in de EU). Als het formaat van het ingevoerde nummer overeenkomt met het formaat voor het gekozen land, wordt het veld groen en anders wordt het veld rood. Een tooltip geeft het verwachtte formaat weer (bijvoorbeeld NL999999999B99 voor BTW nummer in Nederland). Voor IBAN wordt tevens (waar van toepassing) het controlegetal van de IBAN gecontroleerd.
Standaardwaarde voor veld "Type" van een entiteit
Het was niet mogelijk om de standaardwaarde voor het veld "Type" van een entiteit in te stellen bij de definities. Dit is aangepast.
Zoekscherm van een entiteit-veld bij de workflow
Wanneer een zoeksjabloon voor een entiteit geen (zichtbare) filters bevat, wordt het zoekscherm iets anders weergegeven. Het linker blok met de filters wordt dan onzichtbaar gemaakt waardoor er meer ruimte voor de kolommen overblijft.
Foutmelding bij het zoeken van entiteiten
Het kon in sommige gevallen voorkomen dat bij het zoeken van entiteiten een foutmelding optrad omdat het zoeken te lang duurde. Het zoeken is geoptimaliseerd zodat het ophalen van de gegevens uit de database sneller is. Daarnaast is de standaard time-out voor het ophalen van gegevens uit de database voor de hele Workflow4U applicatie langer gezet, zodat ook bij het opvragen van veel informatie er pas na 3 minuten een time-out foutmelding op zal treden in plaats van na 30 seconden.
Entiteit zoeken binnen de zoekinstellingen van een generieke entiteit
Binnen de zoekinstellingen van een generieke entiteit kon het voorkomen dat er niet gezocht kon worden op een andere generieke entiteit. Pas wanneer je het filter voor die entiteit verwijderde en weer opnieuw toevoegde werkte het filter wel goed. Dit probleem is opgelost bij het aanmaken van nieuwe sjablonen.
Kolom "Bijlage" bij zoekscherm voor documenten was leeg
De kolom "Bijlage" van het zoekscherm voor documenten werd niet goed gevuld waardoor deze altijd leeg was, ook als er wel een bijlage aan het document gekoppeld was. Dit is aangepast.
Waarden in kolommen voor stamgegevens werden niet altijd getoond
In het zoek-scherm voor de entiteiten werden de waardes voor stamgegevens in de kolommen (bijvoorbeeld voor veld Functieomschrijving of Land) niet getoond als er geen filter was ingesteld voor het betreffende veld. Dit probleem is opgelost.
Lijst met staten werd niet ververst na het aanpassen van het land bij een entiteit
Bij het aanpassen van een entiteit (bijvoorbeeld een relatie) werd het lijstje met de staten niet ververst na het aanpassen van het land. Dit is opgelost.
Vergroten-knop bij notitieveld van een entiteit werkte pas na de tweede keer klikken
De vergroten-knop om een notitieveld in volledig scherm te tonen werkte bij de entiteiten pas na de tweede keer klikken. Dit is aangepast zodat het veld na de eerste keer klikken al op volledig scherm getoond wordt.
Het veld "Naam" bij Contactpersoon en Medewerker entiteiten automatisch vullen
Het veld "Naam" bij de contactpersonen en medewerkers is een veld wat automatisch samengesteld wordt op basis van de voornaam, tussenvoegsel en achternaam. Dit veld kan niet zelf ingevuld worden. Bij het aanmaken of aanpassen van een contactpersoon of medewerker, wordt nu bij het wijzigen van een van de velden waaruit de naam opgebouwd is het naam veld automatisch aangepast. Hiermee is het probleem opgelost dat je een foutmelding kreeg bij het aanmaken van een nieuwe contactpersoon of medewerker omdat het verplichte naam veld niet gevuld kon worden.
Engelse vertaling bij selecteren van de gebruiker bij het aanmaken/wijzigen van een medewerker
Bij het aanmaken van een nieuwe - of wijzigen van een bestaande - medewerker, werd bij het selecteren van een workflow4u gebruiker de tekst in het popup-venster niet juist getoond wanneer de taal op 'Engels' stond. Dit is opgelost.
ALGEMEEN
Lay-out van de zoekinstellingen aangepast
De opbouw van de zoekinstellingen op de verschillende pagina's is aangepast. In plaats van de balk bovenaan (met bijvoorbeeld de keuze voor de workflow definitie en de zoeksjabloon opties) met daaronder de filters en kolommen is dit nu opgedeeld in drie kolommen. In de eerste kolom staan de algemene zoekinstellingen, zoals workflow definitie en het aantal regels wat getoond moet worden, de tweede kolom bevat de zoekfilters en de derde kolom bevat de kolommen.
Overzicht met "Laatste activiteiten"
Bij het aanmaken of aanpassen van een workflow of entiteit, wordt deze "activiteit" voor de gebruiker gelogd. Per gebruiker worden de laatste 50 activiteiten onthouden. Op iedere pagina kun je jouw laatste activiteiten bekijken en op de activiteit klikken om de workflow of entiteit van deze activiteit te openen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een nieuw document (met omschrijving "Schermafbeelding") aanmaakt, dan ziet hij bij zijn laatste activiteiten "Schermafbeelding, Document (Aangemaakt)" en kan hij daar op klikken om terug te keren naar dit document.
Controle aantal actieve gebruikers / workflow definities Workflow4U
De licentie controle voor Workflow4U is aangepast zodat het aantal actieve gebruikers en het aantal actieve workflow definities vergeleken wordt met de ingelezen licentie gegevens voor Workflow4U.
Sneltoets voor tijdstempel invoegen werkte voor HTML-notitievelden niet in Chrome
De sneltoets (Alt-T) voor het invoegen van een tijdstempel werkte in Chrome niet bij de HTML-notitievelden. Dit probleem is opgelost. Tevens is in het toevoegen-menu bij het HTML-notitieveld (plus-icoon) de keuze "Tijdstempel" toegevoegd zodat ook via het menu een tijdstempel ingevoegd kan worden.
"Wijzigingen niet opgeslagen" melding voor HTML-notitievelden
Wanneer je in een workflow of entiteit een veld wijzigt en vervolgens op de "Terug" knop drukt, krijg je een melding dat er niet opgeslagen wijzigingen zijn. Deze melding werd niet getoond als er alleen in een HTML-notitieveld iets gewijzigd was. Dit is aangepast zodat ook bij de wijzigingen van die velden de melding getoond wordt.
Taalkeuze op het inlogscherm werkte niet juist
Op het inlogscherm van Workflow4U staat de knop met het vlaggetje om de taal van deze pagina te kiezen. Deze knop werkte echter niet, waardoor op het inlogscherm de taal niet gekozen kon worden. Dit probleem is opgelost.
INSTELLINGEN WORKFLOW DEFINITIES
Zoekscherm voor gerelateerde workflow veld kan in de workflowdefinitie aangepast worden
Voor het veld gerelateerde workflow van een workflowdefinitie kan een zoeksjabloon ingesteld worden. Dit sjabloon wordt gebruikt in de "Zoeken" pop-up bij het kiezen van de gerelateerde workflow. Voor de autocomplete-functie (keuzelijst die verschijnt tijdens het typen) worden de mogelijke workflows gefilterd op de filters die vastgezet zijn in het sjabloon. Indien er geen zoeksjabloon ingesteld is, functioneren de "Zoeken" pop-up en de autocomplete als voorheen, en worden de standaard instellingen gebruikt.

Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk geworden om bij het gerelateerde workflow veld in een workflow de gebruiker alleen te laten kiezen uit workflows met een bepaalde definitie of alleen workflows die voltooid zijn.
Probleem bij het aanpassen van de positie van workflow velden opgelost
Wanneer je de positie van de velden bij een workflow definitie aan probeerde te passen door deze te verslepen, maar de workflow definitie niet geldig was (bijvoorbeeld door een ontbrekende omschrijving), dan werd de positie niet aangepast; je kreeg hier echter ook geen foutmelding van. Het is nu wel mogelijk om de positie van de velden aan te passen, ook als de workflow definitie zelf niet volledig is.
Instelling "Overneembaar door iedere gebruiker" toegevoegd aan Workflow statussen
Naast de instelling "Toewijsbaar aan iedere gebruiker" bij een workflow status, waarmee de workflow (door een gebruiker waarbij deze in de werkstroom staat) toegewezen kan worden aan willekeurig welke van de (actieve) gebruikers, is nu ook de instelling "Overneembaar door iedere gebruiker" toegevoegd bij de workflow status. Ook een gebruiker die deze workflow niet in de werkstroom heeft staan, kan deze toch overnemen als deze instelling is aangevinkt voor de huidige status. Hij kan dan iedere volgende actie uitvoeren.
INSTELLINGEN ENTITEIT DEFINITIES
Extra instelling voor automatisch nummeren toegevoegd bij de entiteit code velden
Om te voorkomen dat er gaten ontstaan bij de nummering van de code velden van entiteiten waarbij automatisch nummeren aanstaat, is er een nieuwe instelling toegevoegd "Nummer bepalen bij". Deze instelling heeft de opties "Aanmaken" en "Opslaan". Als de instelling op "Aanmaken" staat, wordt het volgende nummer al bepaald op het moment dat je een nieuwe entiteit aan gaat maken in Workflow4U; het gegenereerde nummer wordt op dat moment getoond in het scherm, maar als de entiteit niet opgeslagen wordt, ontstaat er een gat in de nummering. Als deze instelling op "Opslaan" staat, wordt het volgende nummer pas gegenereerd bij het opslaan van de entiteit; het nummer is bij het aanmaken in het scherm nog niet zichtbaar, maar de nummering is opvolgend (tenzij er natuurlijk entiteiten verwijderd worden).
Volgorde van de waarden bij het veld "Type" bij een entiteit
Bij de types bij de entiteit definitie, kan nu de volgorde van de waarden ingesteld worden.
INSTELLINGEN ALGEMEEN
Lokalisatie instellingen voor Engels (UK) toegevoegd
Bij de taal-instellingen van Workflow4U kan nu naast Engels ook voor Engels (UK) gekozen worden. Hiermee worden datums bijvoorbeeld weergegeven als "20/06/2017" en getallen als "10.50" en de Engelse vertaling van de meertalige velden (zoals omschrijving van de workflow definitie) wordt gebruikt.
Stamgegeven "Staten" onderhouden
Bij de instellingen "Stamgegevens" - "Staten" is de mogelijkheid toegevoegd om nieuwe staten aan te maken en bestaande staten te wijzigen of te verwijderen. Het was hiervoor alleen mogelijk om de staten met behulp van een import bestand aan te maken in Workflow4U. Tevens is er een filter voor het land toegevoegd aan het overzicht met staten.
Configuratie schermen: bij het wisselen van tabbladen melding geven als er niet opgeslagen wijzigingen zijn
Bij de verschillende configuratie schermen die opgebouwd zijn uit meerdere tabbladen wordt nu een melding gegeven als er op een van de tabbladen iets gewijzigd wordt en je zonder opslaan naar een ander tabblad gaat. Je krijgt dan de mogelijkheid om op "Annuleren" te klikken om op het huidige tabblad te blijven zodat de wijzigingen opgeslagen kunnen worden of om op "Ok" te klikken om van tabblad te wisselen.
Zoeksjablonen bij workflow rollen toegevoegd
Op het tabblad "Zoeksjablonen" bij het "Rol wijzigen" scherm in de instellingen, kunnen zoeksjablonen gekoppeld worden aan de workflow rol. Alle gebruikers die aan een rol gekoppeld zijn, kunnen gebruik maken van de sjablonen die bij die rol aangemaakt zijn. Bij de keuzelijst van het zoeksjabloon, bijvoorbeeld op het hoofdscherm, worden de zoeksjablonen gegroepeerd getoond. In het groepje "Persoonlijk" staan de zoeksjablonen die de gebruiker zelf aangemaakt heeft. Daarnaast wordt per rol waar zoeksjablonen aan gekoppeld zijn, een groepje met de naam van de rol getoond met daarin de bijbehorende sjablonen.
Lay-out van het instellingen-scherm aangepast
De lay-out van het instellingen-scherm is aangepast zodat de verschillende groepen instellingen beter gescheiden zijn.
Wijzigen van de gekoppelde entiteit definitie van een rol is niet meer mogelijk
Het was mogelijk om na het aanmaken van een rol die gekoppeld is aan een entiteit definitie bij het wijzigen van de rol de entiteit definitie aan te passen. Dit gaf in sommige gevallen een foutmelding. Omdat het niet logisch is om dit veld na het aanmaken van de rol nog te wijzigen, is de entiteit definitie bij het wijzigen van de rol alleen-lezen gemaakt.
WORKFLOW4U API
Overbodige entiteit definitie ID velden verwijderd uit de API en de Workflow4U Integration tool
Bij het aanmaken of aanpassen van een workflow of entiteit moest je naast het veld "BusinessEntity <x> ID" ook het veld "BusinessEntity <x> TypeID" meegeven aan de API of integration tool. Omdat het type echter gekoppeld is aan de workflow of entiteit definitie, is die informatie overbodig. Deze velden zijn dan ook verwijderd uit de API en uit de integration tool.

Let op: Bij bestaande Orbis taken die de Workflow4U Integration tool gebruiken, moet (na het verversen van de objecten en operaties bij de connectie) de operatie in iedere integratie stap ververst worden om deze wijzigen op te pikken.
Compressie van gegevens voor de API toegevoegd
Er kan bij het aanroepen van de API nu in het request aangegeven worden of het resultaat gecomprimeerd mag worden. Hierdoor wordt het gegevensverbruik voor de API calls (bijvoorbeeld voor de Workflow4U App) aanzienlijk minder.
Documentatie Workflow4U API aangepast
De documentatie van de publieke Workflow4U API is aangepast.
Leegmaken van een tekstveld met voorgedefinieerde waarden (API / Integration Tool)
Het was met de Workflow4U Integration tool niet mogelijk om een tekstveld waar voorgedefinieerde waarden aan gekoppeld zijn leeg te maken. Dit resulteerde in de foutmelding "Message":"Waarde '' voor veld '...' komt niet voor in de voorgedefinieerde waarden." Dit is aangepast in de API, zodat bij het meegeven van een lege string, de waarde in Workflow4U leeg gemaakt wordt.
Workflow4U 1.3.2 direct installeren?
V1.2.0
18/04/2017
Workflow4U release versie v1.2.0
INSTELLINGEN WORKFLOW DEFINITIES
Exporteren van een workflow definitie gaf een fout
Bij het exporteren van een workflow definitie met voorgedefinieerde waarden kreeg je een fout. Dit is opgelost.
Workflow definities groeperen
In plaats van twee aparte onderhoudsschermen voor de workflow categorieën en de workflow definities is dit nu gecombineerd in een scherm.
Een workflow definitie niet tegelijkertijd kopiëren en importeren
Bij het aanmaken van een nieuwe workflow definitie was het mogelijk om een bestaande workflow definitie te kiezen om te kopiëren en tevens een xml-bestand om de instellingen te importeren. Wanneer beide gedefinieerd werden werd de bestaande workflow definitie gebruikt, en het xml-bestand genegeerd. Wanneer nu een bestaande workflow gekozen wordt, wordt een veld voor het xml-bestand inactief gemaakt, en wanneer er een xml-bestand gekozen wordt, wordt het workflow definitieveld inactief gemaakt.
Waarschuwing bij de "Terug naar lijst" knop bij het aanmaken van een workflow definitie
Als je bij het aanmaken van een workflow definitie per ongeluk op de "Terug naar lijst" knop drukte, kreeg je geen waarschuwing dat er niet opgeslagen wijzigingen zijn. Deze waarschuwing is nu toegevoegd bij deze knop.
Help bij "Workflow definitie" eigenschap "Workflows tonen aan" is aangepast
De beschrijving voor de eigenschap "Workflows tonen aan" in de help is duidelijker gemaakt en uitgebreid met voorbeelden.
Zichtbaarheid vaste teksten aanpassen per workflow status en actie
Bij de velddefinities per workflow status en actie, kun je nu ook velden van het type "Vaste tekst" en "Vaste tekst kop" ook toevoegen om de zichtbaarheid in die betreffende status of actie aan te passen.
Validatie van de workflow categorie bij workflow definitie
Bij het aanmaken van een workflow definitie zijn een aantal velden verplicht, zoals de workflow categorie, de code en de omschrijving. De controle op de workflow categorie werd pas uitgevoerd bij het opslaan van de definitie (op de server) in plaats van op hetzelfde moment als de code en de omschrijving (aan de gebruikerskant). Er is nu ook een extra controle aan de gebruikerskant toegevoegd zodat je in een keer alle validatie meldingen ziet.
INSTELLINGEN ENTITEIT DEFINITIES
Instelling "Alleen gekoppelde entiteiten" werkte niet correct
De instelling "Alleen gekoppelde entiteiten" bij een entiteit eigenschap werkte niet correct. Wanneer dit bijvoorbeeld bij het veld "Contactpersoon" bij de entiteit relatie aangevinkt wordt, mogen alleen contactpersonen van deze relatie gekozen worden. Dit werkte niet juist en de lijst met contactpersonen toonde alle contactpersonen. Dit is aangepast.
Niet filteren op "Bijlage" voor document
Voor de eigenschap "Bijlage" voor een entiteit definitie van het type document was het mogelijk om "Filter zichtbaar" aan te vinken terwijl het niet mogelijk is om daarop te filteren. Die optie is daar verwijderd.
Standaard velden toegevoegd aan entiteit definities
 • Aan relaties zijn de eigenschappen "Fax", "Staat", "D-U-N-S nummer", "GLN nummer", "BTW-nummer" en "BTW-nummer geldigheid" toegevoegd. De waarde voor deze laatste wordt automatisch aangepast na wijziging van de landcode of het btw-nummer.
 • Aan contactpersonen zijn de eigenschappen "Fax", "Staat", "Initialen", "Contactpersooncode", "Medewerkercode" en "Nieuwsbrief" toegevoegd.
 • Aan medewerkers zijn de eigenschappen "Fax", "Staat", "Initialen", "Geboortedatum", "Medewerkercode", "Datum in dienst" en "Datum uit dienst" toegevoegd.
 • Aan artikelen is de eigenschap "EAN nummer" toegevoegd.
 • Aan de generieke entiteiten is de eigenschap "Entiteitcode" toegevoegd.
Eigenschappen van een entiteit groeperen
Bij de eigenschappen van een entiteit definitie kunnen groepen gedefinieerd worden en de eigenschappen kunnen naar een groep verplaatst worden. Bij de weergave van een entiteit worden de eigenschappen in de groepen opgedeeld en kan elke groep open of dicht geklapt worden.
Entiteit definities groeperen
In plaats van twee aparte onderhoudsschermen voor de entiteit categorieën en de entiteit definities is dit nu gecombineerd in een scherm. De categorieën kunnen versleept worden om de positie van de categorie aan te passen. De entiteit definities kunnen verplaatst worden binnen een categorie of naar een andere categorie gesleept worden.
Standaard waarde voor entiteit velden
Voor de entiteit velden van een entiteit definitie konden geen standaard waarden gedefinieerd worden. Dit is toegevoegd.
Eigenschappen met unieke waarden
Wanneer voor een eigenschap van een entiteit definitie "Iedere waarde uniek binnen deze entiteit definitie" aangevinkt is, worden de tabs "Standaard waarde" en "Voorgedefinieerde waarden" niet meer getoond. Dit geldt ook voor eigenschappen die verplicht uniek moeten zijn zoals "Relatiecode".
Autonummering toegevoegd voor "Relatiecode" / "Contactpersooncode" / etc.
Voor de velden "Relatiecode", "Medewerkerscode", etc. kan in de definitie voor de eigenschap "Automatisch nummeren" aangevinkt worden. Bij een nieuw aan te maken entiteit wordt dan het nummer gebruikt dat bepaald is bij het veld "Volgende nummer", en wordt dat nummer automatisch opgehoogd.
INSTELLINGEN ALGEMEEN
Codes en omschrijvingen van workflow en entiteit definities juist tonen
De codes en omschrijvingen van workflow categorieën, definities, statussen, acties, alsmede entiteit categorieën, definities, en eigenschappen werden niet juist getoond wanneer er een punt in de code/omschrijving voorkwam. Dit is opgelost.
Codevelden toegevoegd voor stamgegevens
Er is een veld "Titelcode" toegevoegd aan de titels en een veld "Functienaamcode" aan de functienamen.
Aantal vrije velden verhoogd
Voor de workflow definities is het aantal vrije velden verhoogd naar 10 voor de hyperlinkvelden en de notitievelden. Voor de entiteit definities is het aantal vrije velden verhoogd naar 10 voor de hyperlinkvelden, notitievelden, meertalige velden en de entiteitvelden.
WORKFLOWS
Focus bij het openen van een workflow aangepast
Bij het openen van het workflow scherm werd bij het zetten van de focus geen rekening gehouden met de ingestelde tabvolgorde van de velden. Dit is aangepast zodat het actieve veld met de laagst ingestelde tabvolgorde standaard de focus krijgt.
Download knop bij document veld verwees naar de oude bijlage bij wijzigen van het document
Als je bij een document veld (in een workflow of een entiteit) een ander document selecteerde, werd de link voor het downloaden van de bijlage van het document niet aangepast waardoor deze link naar de oude bijlage verwees. Dit is nu opgelost door deze link dynamisch te maken op basis van het geselecteerde document.
Informatie-icoon bij Toegangsniveau vereiste Administrator rechten
Wanneer je de informatie over ingestelde toegangsniveau's met het info-icoon probeerde te openen zonder dat je aan de administrators rol gekoppeld bent, kreeg je een inlogscherm te zien. Het opvragen van deze informatie kan nu ook zonder aan deze rol gekoppeld te zijn.
Verwijderen van een workflow gaf onterecht de melding 'De workflow is gebruikt als gerelateerde workflow'
Wanneer je een workflow probeert te verwijderen die als gerelateerd workflow gebruikt wordt, krijg je de melding 'De workflow is gebruikt als gerelateerde workflow'. Wanneer je echter de workflow waaraan deze gekoppeld is al verwijderd had, is deze foutmelding onterecht. De controle is aangepast zodat er bij het verwijderen niet gekeken wordt naar de gekoppelde workflows als deze al verwijderd zijn.
Openen van een workflow met een ongeldige geselecteerde actie
Aan de url kan een geselecteerde actie (SelectedActionID) meegegeven worden. Bij het meegeven van een ongeldige actie konden velden gewijzigd worden die niet bewerkbaar hoorden te zijn. Wanneer er een ongeldige actie meegegeven wordt krijg je nu een foutmelding.
Weergave van lijst met workflows op tabblad "Gekoppelde workflows"
Op het tabblad "Gekoppelde workflows" binnen een workflow werden voltooide workflows en verlopen workflows (waarvan de opvolgingsdatum vandaag of eerder is) niet als zodanig weergegeven. De status van de workflow (voltooid, ongelezen en verlopen) wordt nu ook hier juist getoond.
Printvriendelijke versie van een workflow
Er kan een printvriendelijke versie van een workflow getoond worden door de "Afdrukken" knop te selecteren.
In een keer meerdere workflows verwijderen
Behalve in het "Home" scherm is het nu ook in het "Zoeken" scherm en in de "Workflows" tab van een entiteit mogelijk om in een keer meerdere workflows te verwijderen.
Aanpassing knoppen voor workflows
Bij workflows zijn de kopieer- en verwijderknoppen verplaatst naar rechtsboven. Daar staan nu ook de "Afdrukken" en "Logboek wijzigingen" knoppen.
Notitievelden geschikt gemaakt voor HTML
Notitievelden in een workflow kunnen nu ook als HTML-velden gedefinieerd worden. Zo kan bijvoorbeeld een binnengekomen in e-mail in een workflow direct als preview weergegeven worden. HTML-velden beschikken in bewerkmodus ook over een editor. Middels deze editor kan op eenvoudige wijze een HTML-bestand opgemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een e-mailnieuwsbrief.
Datum verwijderd en verwijderd door toegevoegd bij Prullenbak
In de "Prullenbak" pagina zijn filters en kolommen toegevoegd voor "Verwijderdatum" en "Verwijderd door".
ENTITEITEN
Foutmelding bij het aanmaken van een nieuwe entiteit vanuit een zoekscherm opgelost
In sommige gevallen kon je een foutmelding krijgen bij het aanmaken van een nieuwe entiteit vanuit het zoekscherm. Deze fout is opgelost.
Lijst met dubbele of ontbrekende entiteiten
Wanneer een lijst van entiteiten opgedeeld was in meerdere pagina's kon het bij een sortering op een niet uniek veld voorkomen dat sommige entiteiten op meerdere pagina's getoond werden terwijl andere entiteiten op alle pagina's ontbraken. Dit is opgelost.
Zoeksjabloon voor entiteitvelden in een workflow definitie
Voor de entiteitvelden van een workflow definitie kan per veld een zoeksjabloon ingesteld worden. Dit sjabloon wordt gebruikt in de "Zoeken" pop-up bij het kiezen van deze entiteit. Voor de autocomplete-functie (keuzelijst die verschijnt tijdens het typen) worden de mogelijke opties gefilterd op de filters die vastgezet zijn. Indien er geen zoeksjabloon ingesteld is, functioneren de "Zoeken" pop-up en de autocomplete als voorheen, en worden de instellingen gebruikt zoals gedefinieerd voor die entiteit definitie middels eigenschappen "Filter zichtbaar" en "Kolom zichtbaar".

Hiermee is het mogelijk geworden om bijvoorbeeld bij een relatie veld in een workflow de gebruiker alleen te laten kiezen uit de relaties van het type klant of om bij de contactpersoon-keuze alleen actieve contactpersonen te tonen.
Printvriendelijke versie van een entiteit
Er kan een printvriendelijke versie van een entiteit getoond worden door vanuit het "bekijken" venster de "Afdrukken" knop te selecteren.
Geldige url voor hyperlinkvelden kiezen
Bij de hyperlinkvelden, en het veld "Website" voor relaties, verschijnt bij het typen van de url een keuzemenu waarbij een keuze gemaakt kan worden uit de url en de url met "http://" of "https://" ervoor.
Verwijderde workflows definitief verwijderen
Op de "Verwijderde workflows" pagina (bereikbaar via de "Instellingen") is de mogelijkheid toegevoegd om workflows permanent te verwijderen.
Terug knop bij het wijzigen van een entiteit
In sommige gevallen (als je vanuit het tabblad van een entiteit een gerelateerde entiteit opent) kwam je na het opslaan van een wijziging van een entiteit gevolgd door de terug knop niet op de juiste pagina terecht. Dit is aangepast.
Kalender-icoon bij datumveld bij entiteiten werd meegenomen in de tab-volgorde
Het kalender-icoon bij datum velden bij de entiteiten werd meegenomen in de tab-volgorde van de velden. Hierdoor moest je om van een datum veld naar het volgende veld te springen twee keer op de tab-toets drukken. Dit is aangepast.
WORKFLOW4U API
Controle maximum lengte tekstveld
Voor een tekstveld van een workflow definitie kan een maximum invoerlengte gedefinieerd worden. Wanneer je via de Integration Tool een workflow toevoegde of wijzigde werd er niet gecontroleerd op deze maximum lengte. Dit is opgelost.
Toewijzen van een workflow via de Integration Tool
Bij het toewijzen van een workflow aan een gebruiker via de Integration Tool kreeg je een foutmelding. Dit is opgelost. Om toe te wijzen dient nu voor eigenschap "Assign" de waarde "1" meegegeven te worden en optioneel een waarde voor "AssignToID".
ALGEMEEN
Bevestigen van de waarde in een filter met enter, verwijderde het filter
Als je bij een zoektemplate (zoals op het Home of Zoeken scherm) in een filter veld de tekst van het veld bevestigde met enter, werd het betreffende filter verwijderd. Dit is aangepast zodat bij het drukken op enter de "Zoeken" knop gebruikt wordt.
Onafgehandelde foutmeldingen in de applicatie (runtime errors) loggen
De onafgehandelde foutmeldingen in Workflow4U werden niet gelogd. Hierdoor was het niet mogelijk om achteraf terug te kijken wat er in sommige gevallen fout gegaan was. Deze foutmeldingen worden nu centraal opgeslagen in de database.
Veldbreedte werd niet altijd juist toegepast
De veldbreedte en de positie van de knoppen, werd voor een aantal soorten velden, zoals notitievelden, niet juist toegepast. Dit is opgelost. Voor de Ja/Nee-velden is de eigenschap voor de veldbreedte verwijderd. Dit is aangepast.
Lange omschrijving voor workflow status en actie
Er kon een fout ontstaan wanneer je voor een workflow status en actie bij "Omschrijving" meer dan 100 karakters definieerde. Dit is opgelost. Je kan nu niet meer dan 100 karakters ingeven.
Validatie van een nummerveld op min- en maxwaarde
Bij een nummerveld van een workflow of entiteit definitie kan een minimale en/of een maximale waarde ingesteld worden.
Sortering bij workflows zoeken
Bij het kiezen van een gerelateerde workflow via de "Zoeken" pop-up worden de workflows nu standaard aflopend gesorteerd. De nieuwste workflows staan dan bovenaan.
Weergave van velden met voorgedefinieerde waarde in het zoekscherm
In het zoekscherm werd de sleutel van de velden met voorgedefinieerde waarden getoond in plaats van de omschrijving. Dit is aangepast.
Logboek wijzigingen
Voor workflows en entiteiten worden vanaf nu automatisch de wijzigingen bijgehouden. Wanneer een workflow of entiteit gewijzigd wordt, wordt per veld dat gewijzigd is de datum/tijd van de wijziging, de gebruiker die deze wijziging gedaan heeft, de oude en nieuwe waarde opgeslagen.

Voor workflows kunnen deze via knop "Logboek wijzigingen" in de grijze balk opgevraagd worden. Voor de entiteiten kunnen deze vanuit het "bekijken" venster getoond worden door de info knop bij het "Gewijzigd" veld te selecteren.
Controle maximale lengte voor tekstvelden
In de tekstvelden was het mogelijk om meer karakters in te geven dan was toegestaan en kreeg je een validatie melding wanneer de tekst het maximale aantal karakters overschreed. Nu is het aantal karakters dat in het tekstveld ingegeven kan worden beperkt tot die maximale tekstlengte.
Maand- en jaarkeuze toegevoegd bij de kalender van datum-velden
Bij de kalender die geopend kan worden bij datumvelden, is nu een keuzelijst toegevoegd waarmee je het jaar en de maand kan kiezen.
Workflow4U 1.2.0 direct installeren?
V1.1.6
28/11/2016
Workflow4U Release versie 1.1.6
Instellingen Workflow definities
Het proces bij workflow definitie duidelijker weergeven bij instellingen
Bij de workflow definitie zijn de twee tabbladen "Workflow statussen" en "Workflow acties" samengevoegd in een tabblad "Proces". Hier zie je in een oogopslag de statussen en de acties die vanuit elke status uitgevoerd kunnen worden. Bovendien kun je met het info-icoon bij iedere actie opvragen welke rollen en (gekoppelde) gebruikers deze acties uit mogen voeren.
Combinatie "Zichtbaar" en "Bewerkbaar" voor veld definities op elkaar afstemmen
Bij de "Veld definities" van een workflow definitie konden onlogische combinaties van zichtbaar en bewerkbaar optreden wanneer een bewerkbaar veld niet zichtbaar gemaakt wordt of een niet zichtbaar veld bewerkbaar gemaakt wordt. Nu wordt bij het aanvinken van bewerkbaar ook automatisch zichtbaar aangevinkt en wordt bij het uitvinken van zichtbaar ook automatisch bewerkbaar uitgevinkt.
Instellingen Entiteit definities
Foutmelding geen weergave veld bij aanmaken nieuwe entiteit
Voor iedere entiteit definitie moet er een eigenschap zijn die gebruikt wordt voor weergave van deze entiteit. Hier wordt bij het toevoegen van eigenschappen aan de entiteit definitie op gecontroleerd. Het was echter mogelijk om bij de definitie in eerste instantie een eigenschap toe te voegen die niet voor weergave gebruikt kan worden. Hierdoor krijg je bij het opslaan van de eigenschap de melding dat er geen weergave eigenschap voor de entiteit is en dit kon tot verwarring leiden omdat de optie "Weergeven" voor deze eigenschap niet getoond wordt.

Daarom kun je bij de Entiteit definities op het tabblad "Eigenschappen" (als er nog geen eigenschap voor "Weergeven" ingesteld is) vanaf nu alleen nog eigenschappen kiezen die je als weergave eigenschap kunt gebruiken.
Instellingen Gebruikers
Stamgegevens "Toegangsniveau" tonen bij gebruikers
Bij het onderhouden van de gebruikers (aanmaken en wijzigen) is een info-knop toegevoegd bij het veld "Toegangsniveau" waarmee de gedefinieerde toegangsniveau's in de stamgegevens getoond worden.
Breedte velden bij wijzigen gebruiker is gelijk getrokken
De breedte van de velden bij het wijzigen van een gebruiker was niet overal gelijk, dit is aangepast zodat alle velden in dit scherm even breed zijn.
Instellingen Algemeen
Optie "Veld Validaties" verplaatsen van "Stamgegevens" naar "Algemeen"
De instellingen voor "Veld validaties" zijn in het menu "Instellingen" verplaatst van "Stamgegevens" naar "Algemeen".
Workflows
Het verwijderen van workflows
Het verwijderen van workflows is in Workflow4U veel eenvoudiger gemaakt.
We hebben de volgende 4 onderdelen aangepast:

 • Het afschermen van de rechten van verwijderen
  Binnen Workflow4U is het nu mogelijk om het verwijderen van workflows te limiteren. Er kan per workflow definitie ingesteld worden of de workflows verwijderd mogen worden (dit staat standaard aan). Als workflows van een definitie verwijderd mogen worden, dan kan verder per status nog verder ingeperkt worden of een workflow in deze status nog verwijderd mag worden (ook hier staat dit standaard aan). Daarnaast kan het recht om te verwijderen per status ontnomen worden voor bepaalde rollen of gekoppelde gebruikers die dit normaal wel zouden mogen of kan juist expliciet aangegeven worden welke rollen of (gekoppelde) gebruikers dit wel mogen.
 • Verwijderen van workflows vanuit de lijst
  Op de pagina "Home" is de knop "Wijzigen" toegevoegd. Bij het klikken hierop wordt voor iedere werkstroom een aanvinkveld getoond. Door nu de te verwijderen workflows te selecteren en op de knop "Verwijderen" te klikken worden deze in een enkele handeling verwijderd. Workflows die niet kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld doordat deze als parent workflow zijn ingesteld) worden overgeslagen. Er wordt dan een melding getoond.
 • Gebruik van de prullenbak
  Alle verwijderde workflows komen terecht in de prullenbak. Hierin kan een gebruiker er ook voor kiezen om verwijderde workflows weer terug te zetten.
 • Bevestiging van verwijderen niet langer zichtbaar
  Bij het verwijderen van een workflow werd altijd een tussenmelding gegeven waarin gevraagd werd of de gebruiker er zeker van was deze workflow te willen verwijderen. Deze is nu weggehaald. Bij het klikken op de knop "Verwijderen" wordt de workflow direct naar de prullenbak verplaatst.
Met een klik volgende actie en toekomstige actie uit kunnen voeren
Het is vanaf nu ook mogelijk om in de workflow bij het overzicht van de workflow historie, huidige status en acties een toekomstige actie te selecteren (als de toekomstige acties hier getoond worden). Hierdoor kun je met de "Opslaan & ..." knop in de workflow in een keer de geselecteerde actie en de toekomstige actie uitvoeren.
Zoeken veld "Gerelateerde workflow" uitbreiden
In het zoekscherm voor workflows (voor het "Gerelateerde workflow" veld) wordt nu ook de workflow definitie bij de filters en kolommen getoond.
Workflow informatie bij "Gerelateerde workflow" toonde oude gegevens
Als je in een bestaande workflow de waarde voor het veld "Gerelateerde workflow" aanpaste en vervolgens op het info-icoon klikte, werd de informatie van de voorheen gekoppelde workflow getoond in plaats van de nieuw gekoppelde workflow. Dit is aangepast.
Workflow scherm op iPad toont invulvelden in laatste kolom niet
Op kleinere schermen (bijvoorbeeld op een telefoon of tablet) vielen soms de velden in de rechtse kolom van de worfklow buiten beeld zonder dat er een scrollbar zichtbaar was. De pagina is aangepast zodat er een scrollbar verschijnt als niet alle velden naast elkaar op het scherm passen.
Na afhandelen van een workflow terug naar de vorige pagina
Als je een workflow actie uitvoert waardoor de workflow vervolgens voltooid is, dan wordt je meteen terug geleid naar de vorige pagina in plaats van dat je in de workflow blijft.
Toegewezen workflow opnieuw opbouwen resulteert in "Geen Rechten" pagina
Als je toegewezen bent aan een workflow waar je normaal gesproken geen rechten voor hebt om deze te bekijken en je bouwt deze workflow opnieuw op, waardoor je deze niet meer mag bekijken, dan wordt je nu meteen terug geleid naar de vorige pagina in plaats van dat je in de workflow blijft en een foutmelding te zien krijgt omdat je geen rechten hebt.
Foutmelding indien een gebruiker geen rechten meer heeft om een actie uit te voeren
De foutmelding "Fout bij het uitvoeren van de workflow actie. Wijzigingen zijn niet opgeslagen." bij het uitvoeren van een actie is aangepast naar "Onvoldoende rechten om de actie uit te voeren. Wijzigingen zijn niet opgeslagen."
Velddefinities bij actie hadden geen effect bij afgehandelde workflow
Wanneer bij een "workflow definitie" het vinkje "Workflow bewerkbaar indien voltooid" niet aangevinkt stond (en daarmee de workflow niet meer bewerkbaar is indien deze afgehandeld is) dan werden de instellingen bij de acties vanuit deze status niet meer meegenomen. Als er dus voor deze workflow nog een actie mogelijk was (bijvoorbeeld heropenen) dan werden de "Velddefinities" bij deze actie niet meer toegepast. Hierdoor waren velden die in de actie als "bewerkbaar" aangemerkt zijn toch niet bewerkbaar. Dit is aangepast zodat de volgende volgorde gehanteerd wordt om te bepalen of een veld bewerkbaar is (waarbij iedere volgende stap de vorige overschrijft):

 • Veld definities bij het workflow type (standaard)
 • "Workflow bewerkbaar indien voltooid" uitgevinkt en workfow is "voltooid" dan niet bewerkbaar
 • Veld definities bij de status
 • Veld definities bij de geselecteerde actie
Validatie toont soms niet de naam van het veld, maar de naam van de eigenschap
In sommige gevallen werd bij de validatie van velden van de workflow niet de naam van het veld (bijvoorbeeld "Omschrijving extern"), maar de naam van de eigenschap (bijvoorbeeld "LongTextField1") getoond. Dit is aangepast zodat we de naam van het veld voor de betreffende workflow definitie tonen.
Foutmelding bij niet bewerkbare velden met voorgedefinieerde waarden
Als een workflow veld met voorgedefinieerde waarden (dropdown) niet bewerkbaar is, dan kon je in sommige gevallen een foutmelding krijgen (bijvoorbeeld "Waarde '...' voor veld '...' mag niet gewijzigd worden. - Waarde '...,...' voor veld '...' komt niet voor in de voorgedefinieerde waarden.). Dit is opgelost.
Aanmaken van een nieuwe entiteit vanuit het zoekscherm
Het is vanaf nu mogelijk om vanuit het zoekscherm voor een entiteit-veld een nieuwe entiteit aan te maken. Als er bijvoorbeeld een documentveld in een Workflow staat, kun je het zoekscherm voor de documenten openen en indien het juiste document nog niet aangemaakt is, kun je het direct vanuit het zoekscherm aanmaken. Na het aanmaken wordt de nieuwe entiteit ingevuld in de workflow en het zoekscherm gesloten.
Hyperlinkvelden toegevoegd in workflows en entiteiten
Het is vanaf nu mogelijk om bij een workflow of entiteit definitie hyperlink velden toe te voegen. Bij deze velden kun je op het info-icoon drukken om de hyperlink te openen. Tevens is het "Homepage" veld bij de relaties gewijzigd van een normaal tekstveld in een hyperlink veld.
"Workflow indienen" pagina aangepast
De opmaak van de "Workflow indienen" pagina is vereenvoudigd. In plaats van een knop per mogelijke actie voor iedere workflow definitie, worden nu de workflow definities nog maar een keer getoond. Als er meerdere mogelijke acties zijn waarmee je een nieuwe workflow aan kunt maken, worden deze uitgeklapt en kun je de juiste actie kiezen.
Weergave rechts uitgelijnde document- en datumvelden
De tekst bij document- en datumvelden kon in sommige gevallen gedeeltelijk achter de iconen van deze velden verdwijnen als het veld rechts uitgelijnd werd. Dit is aangepast.
Terug naar de vorige pagina bij opslaan van workflow indien er geen actie meer uitgevoerd hoeft te worden
Als je een actie uitvoert bij een workflow, bijvoorbeeld toewijzen, opnieuw opbouwen, workflow actie uitvoeren waardoor de workflow niet meer bij jou staat, ga je automatisch terug naar de vorige pagina.
Weergave workflow historie, huidige status en acties
Wanneer er een lange code of omschrijving bij een workflow definitie, workflow status of actie ingevuld was, kon de grafische weergave van de workflow onjuist zijn. Dit is opgelost.
Onterechte melding dat veld verplicht is opgelost
Wanneer bij een workflow definitie een veld staat wat standaard verplicht is en bij de actie om zo'n workflow in te dienen wordt dit veld niet verplicht gemaakt, dan gaf dit bij het uitvoeren van deze actie toch (onterecht) de melding dat dit veld verplicht was. Dit is opgelost.
Workflow stond op ongelezen na het voltooien van de workflow
Na het uitvoeren van een actie waarbij de workflow voltooid werd, werd deze workflow als ongelezen getoond. Dit is aangepast door bij het wijzigen van een workflow van een gebruiker ook de laatst gelezen datum van deze workflow bij deze gebruiker aan te passen.
Foutmelding bij sorteren op het veld "Bijlage" bij documenten opgelost
Als je bij de document entiteit op de "Bijlage" kolom klikt om te deze te sorteren, kreeg je een foutmelding. Deze foutmelding is opgelost.
Entiteiten
Bewerk icoontje bij entiteiten toevoegen
Bij het zoeken naar entiteiten (zoals relaties, contactpersonen, etc.) wordt het oog-icoon (om de entiteit te openen in lees-modus) vervangen door een bewerk-icoon als je rechten hebt om entiteiten met deze definitie te bewerken. Als je op het bewerk-icoon klikt, opent de entiteit direct in bewerk-modus; om de entiteit in lees-modus te openen kun je op de hele regel klikken.
Bij de entiteiten de verwijder knop ook al in "lees"-modus toevoegen
De "Verwijderen" knop wordt nu ook al in lees-modus bij de entiteiten getoond, hierdoor hoeft niet eerst naar bewerk-modus gegaan te worden om een entiteit te verwijderen.
Standaard waarde voor entiteit eigenschappen
Bij de eigenschappen van een entiteit kan nu ook een standaard waarde ingesteld worden.
Entiteit definities in het menu opdelen in categorieën
Er is functionaliteit toegevoegd om eigen entiteit categorieën aan te maken en vervolgens de entiteit definities te koppelen aan een categorie. Hiermee worden de entiteit definities gegroepeerd weergegeven in het menu aan de linkerzijde en kunnen de categorieën in het menu apart in- of uitgeklapt worden. Daarnaast kan bij iedere entiteit definitie aangegeven worden of deze überhaupt in het menu getoond moet worden.
Na opslaan van entiteit terug naar de juiste pagina
Wanneer je een entiteit opent om te bewerken en je kiest opslaan (of terug), dan ga je nu terug naar de juiste pagina. Als je in "bekijk" modus van de entiteit zat, kom je ook weer terug in "bekijk" modus.
Workflows / entiteiten met leeg meertalig veld worden onterecht gefilterd
Als een filter voor een meertalig veld toegevoegd wordt, bijvoorbeeld met "bevat", maar het filter blijft leeg, dan werden deze workflows of entiteiten onterecht niet meer getoond. Dit is aangepast.
Volgorde van entiteit eigenschappen werd in sommige gevallen bij het wijzigen niet opgeslagen
Als de volgorde van velden bij een entiteit definitie aangepast werd (door deze te verslepen) dan kon het voorkomen dat deze wijziging niet goed opgeslagen werd. De gebruiker kreeg hier echter geen melding van. De oorzaak was dat er een validatiefout optrad bij een van de velden (bijvoorbeeld omdat een verplicht veld niet gevuld was na het inschakelen van een extra taal). Dit is aangepast zodat bij het wijzigen van de volgorde niet alles van dit veld gevalideerd wordt maar enkel de positie
Workflow4U API
Niet gedefinieerde velden kunnen via de API wel aangepast worden
De validatie voor workflows via de Workflow4U API is aangepast zodat er een foutmelding optreedt als je een veld meegeeft wat niet in de veld definities voor de betreffende workflow definitie voorkomt.
Verwijderen van workflows via de API / Workflow4U Integration tool
Het is nu mogelijk om workflows te verwijderen met de Workflow4U Integration tool en de API.
Workflow gebruikers toevoegen en wijzigen via de Workflow4U Integration Tool / API
Er is functionaliteit toegevoegd om gebruikers via de API / Workflow4U Integration Tool aan te maken. Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker moet deze zijn wachtwoord wijzigen na het aanmelden.
Algemeen
Tonen van versie van Workflow4U
Als je in Workflow4U met de muis op het Workflow4U icoon of de titel staat (in de menu-balk bovenaan de pagina), wordt het versienummer van Workflow4U getoond.
Sneltoetsen
Er zijn nieuwe sneltoetsen aan Workflow4U toegevoegd om bijvoorbeeld snel naar Home (H), Workflow Indienen (A) of Zoeken (F) te gaan. Alle sneltoetsen die gebruikt kunnen worden in Workflow4U zijn beschreven onder "Sneltoetsen" onder het help icoon (?).
Onthouden van status van de menu's ook nadat je de browser opnieuw opgestart hebt
De pagina-instellingen van de verschillende pagina's in Workflow4U (zoals het in- of uitgeklapt zijn van de filters, etc.) worden nu ook onthouden nadat je de internet browser afgesloten hebt.
Worklfow indienen / Samenvatting scherm op tablet ziet er niet netjes uit
Op kleinere schermen (bijvoorbeeld op een telefoon of tablet) was de opmaak van de "Workflow indienen" en "Samenvatting" pagina's niet mooi. Er wordt nu op deze pagina's gekeken hoeveel kolommen er naast elkaar passen en de opmaak wordt daarop aangepast.
Controle van de "Return URL" parameter na inloggen
Om veiligheidsredenen wil je na het inloggen in Workflow4U niet automatisch doorgestuurd worden naar een pagina buiten Workflow4U. Hier wordt nu bij het inloggen op gecontroleerd
Controle bij het indienen van form of dit vanuit de applicatie gebeurd is
Als veiligheidsmaatregel is er een controle toegevoegd dat het indienen (submit) van het html-formulier door de applicatie uitgevoerd is. Hiermee wordt voorkomen dat het HTTP request onderschept en aangepast doorgestuurd kan worden.
Veldnamen in de documentatie
In de documentatie bij workflow definities stonden nog verkeerde omschrijvingen voor de velden "Vaste Tekst" en "Vast Tekst: kop". Dit is aangepast.
Spelfout in foutmelding aangepast
In een van de foutmeldingen stond in plaats van gebruikt de tekst gebuikt. Dit is aangepast.
Foutmelding bij wijzigen van een rol opgelost
Wanneer bij het wijzigen van een rol zowel "Entiteit definitie" als "Toewijzen aan nieuwe gebruikers" gebruikt wordt, dan gaf dit een fout in Workflow4U. Deze foutmelding is opgelost, de gebruiker krijgt nu een validatie melding te zien in dit scenario.
Foutmelding bij filter op meertalig veld opgelost
In sommige gevallen gaf het filteren op een meertalig veld met "is leeg" of "is niet leeg" een foutmelding. Deze foutmelding is opgelost.
Workflow4U 1.1.6 direct installeren?
Meer informatie, een vrijblijvende demonstratie of een offerte op maat voor Workflow4U?
LinkedIn Vimeo YouTube