Een ogenblik geduld aub...
De website wordt geladen...
Twitter LinkedIn Vimeo YouTube Facebook
Workflow4U
Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit
U kunt zich er vast iets bij voorstellen: Bedrijfsprocessen lijken een wirwar van afspraken en acties. Werkprocessen zijn vaak complexer dan nodig is. Werknemers weten niet meer wat ze als eerste moeten doen en hebben het altijd te druk. Als iemand ziek is, is vaak onduidelijk welke taken direct overgenomen moeten worden. Hierdoor wachten klanten misschien vergeefs op antwoord of blijven belangrijke acties liggen.
Maar nu het goede nieuws: U kunt uw bedrijfsprocessen, hoe complex ze ook zijn, vanaf heden volledig zelf inrichten, uitvoeren en beheren. Tijd om uw collega's te ontlasten en uw klanten voorspelbare dienstverlening te bieden. Tijd om de chaos vaarwel te zeggen!
Wilt u weten hoe? Het antwoord is: Workflow4U. Schrijf u vandaag nog in voor een persoonlijke webdemo. In slechts 15 minuten ervaart u zelf de kracht van Workflow4U.
Ontdek het in slechts 15 minuten! Vraag een online webdemo aan.
De oplossing: Workflow4U
Met Workflow4U brengt u structuur in uw bedrijfsprocessen
U kunt uw bedrijfsprocessen, hoe complex ze ook zijn, vanaf heden volledig zelf inrichten, uitvoeren en beheren. Daarvoor hebben wij Workflow4U ontwikkeld. Een workflow systeem dat uw werknemers toegang geeft tot één centrale omgeving waar al hun taken beheerd en gemanaged worden. Workflow4U werkt volledig geïntegreerd met onderliggende systemen, zoals ERP en e-mail. Uw medewerkers hoeven dan ook vaak geen toegang meer tot uw ERP systeem te hebben, maar werken in Workflow4U. Losse e-mails en archieven behoren definitief tot het verleden.
Meer info?
Download Workflow4U
Onze video's worden extern gehost.
Om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving en
deze video's af te kunnen spelen dient u
statistische-cookies te accepteren.

Herkent u 1 van de 9 signalen?
Dan kunt ook u uw bedrijf slimmer inrichten met digitale en makkelijk aan te passen workflows,
die afdwingen dat uw processen daadwerkelijk verlopen zoals u dat heeft bedacht.
 • Ik wil de trots, waardering en samenwerking in ons bedrijf hoog houden.
 • Onze digitale processen zijn omslachtig, met onnodige handelingen.
 • Ik hoor mijzelf of collega's wel eens zeggen: "Dat doen we altijd zo". Ben ik bedrijfsblind?
 • Iedereen heeft het druk, maar waarmee eigenlijk? Moeten er mensen bij?
 • Een klant wil een volledig overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen een project.
 • Ik heb het idee dat het automatiseren van processen een hoop tijd kan besparen, maar hoe?
 • Een werkproces stagneert, omdat we wachten op een handeling van een externe partner.
 • Wij vergeten weleens iets. Bijvoorbeeld een klant terugbellen of een offerte sturen.
 • Wij staan soms met de mond vol tanden. Een klant belt maar de werknemer die de telefoon opneemt heeft geen direct overzicht van eerder gemaakte afspraken of werkzaamheden.
Ik wil de trots, waardering en samenwerking in ons bedrijf hoog houden.
Niet elke medewerker is zich ervan bewust dat hij onderdeel is van een keten. Met Workflow4U is de keten van begin tot eind zichtbaar. Dat vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen die bijdraagt aan het eindproduct.
Onze digitale processen zijn omslachtig, met onnodige handelingen.
De meeste logistieke- en administratieve softwarepakketten dwingen u een proces te volgen dat u niet zelf bedacht heeft. Met Workflow4U is úw proces leidend. Geen overbodige acties meer! Workflow4U communiceert met uw bestaande (ERP-) systemen. Uw werknemers hebben minder systemen nodig om hun werk uit te voeren.
Ik hoor mijzelf of collega's wel eens zeggen: "Dat doen we altijd zo".
Ben ik bedrijfsblind? U kunt uzelf een groot plezier doen door opnieuw naar uw processen te kijken. Ineens ziet u allerlei mogelijkheden om uw bedrijfsprocessen simpeler te maken. U elimineert de "spaghetti" processen die onbedoeld zijn ontstaan.
Iedereen heeft het druk, maar waarmee eigenlijk? Moeten er mensen bij?
Dankzij een totaaloverzicht van onderhanden werk kunt u makkelijker de capaciteit plannen.
Een klant wil een volledig overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen een project.
Workflow4U toont wanneer en door wie bepaalde taken zijn uitgevoerd, inclusief alle bijbehorende correspondentie zoals verstuurde en ontvangen e-mails. Hierdoor is in één oogopslag het volledige project inzichtelijk.
Ik heb het idee dat het automatiseren van processen een hoop tijd kan besparen, maar hoe?
Een voorbeeld: Jan is monteur en heeft 8 uur voor klant A gewerkt. Nadat Jan zijn uren in Workflow4U heeft ingevoerd, wordt door Orbis TaskCentre automatisch een juist opgemaakte factuur aan de klant gestuurd.
Een werkproces stagneert, omdat we wachten op een handeling van een externe partner.
Een workflow hoeft niet per se intern te blijven. U kunt ook een leverancier, bijvoorbeeld een reclamebureau, onderdeel laten uitmaken van uw processen. Zo heeft u goed gedocumenteerde briefings en afspraken.
Wij vergeten weleens iets. Bijvoorbeeld een klant terugbellen of een offerte sturen.
In Workflow4U ziet een medewerker elke dag precies welke taken voor hem of haar openstaan en een actie vereisen.
Wij staan soms met de mond vol tanden. Een klant belt maar de werknemer die de telefoon opneemt heeft geen direct overzicht van eerder gemaakte afspraken of werkzaamheden.
Alle handelingen worden in Workflow4U direct geregistreerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Iedereen die toegang heeft tot Workflow4U kan de klant daardoor direct antwoord geven.
Meer weten over Workflow4U?
Een slimme ondernemer
weet waar hij mee bezig is
Als ondernemer wilt u er natuurlijk allereerst voor zorgen dat uw bedrijf onderscheidend in de markt staat, maar naarmate uw bedrijf groeit worden ook andere zaken belangrijk: u wilt op de hoogte zijn van alle bedrijfsprocessen en u wilt dat deze overzichtelijk zijn. U wilt immers in control zijn. Wie weinig aandacht besteedt aan het managen van zijn bedrijf, en de bedrijfsprocessen betaalt daar een hoge prijs voor. De symptomen? Uw medewerkers staan steeds vaker onder druk, veranderingen kunnen niet flexibel worden opgevangen en afspraken worden niet nagekomen. Het resultaat is dat zowel personeel als klanten ontevreden zijn.
Een slimme ondernemer is zelfbewust en heeft alle processen onder controle.
Veel bedrijven zoeken de oplossing voor hun problemen in het beschrijven van hun processen of in ISO certificering. Dit is uiteraard een mooie eerste stap, maar daarmee is het doel nog niet bereikt. De volgende stap heet: Workflow4U. Workflow4U zorgt ervoor dat alle processen uniform worden uitgevoerd.
Waarom zou u kiezen
voor Workflow4U?
 • Al uw werkzaamheden gestructureerd en overzichtelijk in één systeem.
 • Ieder bedrijfsproces loopt via een gestructureerde route.
  Hierdoor worden geen stappen, acties en informatie vergeten.
 • In één oogopslag zijn alle werkzaamheden direct inzichtelijk te maken.
  Dit geeft een duidelijk inzicht in de werkdruk van jezelf of van een afdeling.
 • Automatisch workflows starten op het moment dat dat nodig is.
 • Capaciteit is beter te plannen.
 • Medewerkers kunnen elkaars werk makkelijker overnemen.
 • U beschikt te allen tijde over een volledige historie.
 • Alle acties worden geregistreerd en zijn voor iedereen beschikbaar.
 • Workflow4U dwingt om na te denken over de processen.
 • Flexibel inrichten van processen.
 • Het is mogelijk om externen (klanten, leveranciers, etc.) bij uw processen te betrekken.
 • Workflow4U Infosessie
 • Eigen workflows
 • De kracht van
  Statussen & Acties
 • Workflows zoals u dat wilt
 • Gebruikers & Rollen
 • Business Entiteiten
 • Business Relatie Entiteiten
 • Orbis TaskCentre doet de rest
Workflow4U Infosessie
Ontdek de kracht en mogelijkheden van Workflow4U
Onderstaande video laat u diverse functionaliteiten binnen Workflow4U zien.
Onze video's worden extern gehost.
Om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving en
deze video's af te kunnen spelen dient u
statistische-cookies te accepteren.

Eigen workflows
Eenvoudig uw eigen workflows definiëren
Met een paar eenvoudige muisklikken kunt u zelf bepalen uit hoeveel acties een workflow bestaat en door wie deze acties uitgevoerd moeten worden. Per actie (workflow stap) kunt u de invoervelden en de mogelijke vervolgstappen zelf definiëren.
De kracht van
Statussen & Acties
Overzichtelijk weergeven van de werkstroom
De tijdlijn van een proces bestaat uit statussen en acties. Middels deze statussen en acties wordt de gebruiker op een visuele manier de voortgang van een proces gepresenteerd. Een status heeft verschillende acties tot gevolg. Statussen kunnen meerdere keren voorkomen in een proces en het kan best voorkomen dat later in een proces blijkt dat we een aantal stappen terug moeten in het proces omdat er bijvoorbeeld nog extra informatie nodig is voor de verdere afhandeling van deze workflow. In een horizontale lijn worden alle statussen en gekozen acties, in de tijd, netjes naast elkaar getoond. Zo kan dus het verloop van het gehele proces nauwlettend in de gaten gehouden worden.

U kunt er zelfs voor kiezen om een afgesloten proces te heropenen. Wanneer dit gebeurt, blijft de volledig historie van dit proces behouden en wordt deze opnieuw weergegeven. U verliest dus nooit informatie van een proces.
Workflows zoals u dat wilt
Geen enkel workflow type is het zeflde
U kunt per workflow type formuliervelden definiëren. Geen enkel workflow type hoeft dus hetzelfde te zijn. U kunt zelfs per status en actie aangeven of bepaalde velden wel/niet zichtbaar, verplicht en/of actief zijn.

Binnen het Workflow4U dashboard kan elke gebruiker eenvoudig zijn eigen workflows opvragen. Deze worden overzichtelijk in een tabelweergave getoond die door de gebruiker, middels eigen templates, aan te passen zijn.
Gebruikers & Rollen
Bepaal eenvoudig de rechten

Om toegang te krijgen tot Workflow4U dienen de gebruikers over een gebruikersnaam en wachtwoord te beschikken. Deze kunt u eenvoudig binnen Workflow4U aanmaken, maar zijn middels Orbis TaskCentre ook eenvoudig te synchroniseren vanuit uw ERP-, CRM- of HRM-systeem. U kunt tevens per gebruiker aangeven welke rechten hij/zij binnen Workflow4U heeft door deze te koppelen aan één of meerdere rollen. Deze rollen kunt u weer aan de verschillende workflows koppelen.

Business Entiteiten
Een verzameling van data
Een business entiteit is een verzameling van data en maakt het mogelijk om verschillende informatie zoals naam, adres, bedrijf, telefoonnummer, etc. te koppelen aan één relatie, project, etc. Workflow4U bevat 6 standaard entiteiten, namelijk: Relaties, Contactpersonen, Documenten, Medewerkers, Projecten en Artikelen. Naast deze standaard entiteiten kunt u zelf heel eenvoudig extra entiteiten aanmaken. De gegevens binnen de verschillende business entiteiten kunnen handmatig ingevoerd en bewerkt worden maar ook middels een Orbis TaskCentre taak eenvoudig gesynchroniseerd worden met bijvoorbeeld uw ERP of HRM systeem.
Business Relatie Entiteiten
Eenvoudig koppelen van data
Naast de functionaliteit Business Entiteiten, kunt u binnen Workflow4U ook gebruik maken van Business Relatie Entiteiten. Hiermee wordt de relatie tussen twee business entiteiten gedefinieerd. Wanneer u bijvoorbeeld het veld "Medewerker" en "Project" beiden in 1 formulier toevoegt, kunt u middels het veld "Projectleden" ervoor kiezen dat bij een bepaalde medewerker alleen de projecten getoond worden die gekoppeld zijn aan deze medewerker. Hierdoor kunt u dus snel en eenvoudig gegevens filteren.
Orbis TaskCentre
Orbis Taskcentre doet de rest
Wat moet er binnen uw ERP-systeem gebeuren wanneer een actie in de werkstroom bijgewerkt of gerealiseerd wordt? Moet bijvoorbeeld de factuur gefiatteerd worden en per e-mail verstuurd worden? Of moet de medewerker een bevestiging per e-mail ontvangen zodra de status van een workflow verandert? Orbis TaskCentre biedt u deze en vele andere functionaliteiten. Zo bent u in staat om Workflow4U naadloos te integreren met uw eigen systemen of de systemen van uw
klant. Klik hier voor meer informatie over Orbis TaskCentre.
De klant aan het woord
Al vele klanten maken gebruik van Workflow4U. Weten waarom en wat Workflow4U voor u kan betekenen?
Klik dan op een van onderstaande Case Studies voor hun succesverhaal met Orbis TaskCentre en Workflow4U.

Download Case Study
Zevenboom
"Zevenboom is de oplossingen van Orbis Software jaren geleden gaan inzetten. Wat begon met een paar simpele taken met Orbis TaskCentre, is nu enorm uitgebreid. Automatisch debiteurenbeheer met Debman4U werd al snel onderdeel van Zevenboom en later bouwde ze hun professionele webshop met Store4U van Orbis Software. Sinds kort is ook Workflow4U onderdeel van Zevenboom."
Gebruikte software: Orbis TaskCentre - Debman4U - Portal4U - Store4U - Workflow4U | Branche: Groothandel
Al vele klanten maken gebruik van de kracht en mogelijkheden van onze produceten
Meer informatie, een vrijblijvende demonstratie of een offerte op maat voor Workflow4U?
LinkedIn Vimeo YouTube