Een ogenblik geduld aub...
De website wordt geladen...
Twitter LinkedIn Vimeo YouTube Facebook
Ship4U
Automatische verzendetiketten
Ship4U is een web-based applicatie die automatisch verzendetiketten voor u genereert vanuit uw ERP-systeem. Ship4U doet dit voor DHL, UPS of TNT.
De oplossing: Ship4U
Labels rechtstreeks uit uw ERP Systeem, Snel en gemakkelijk!
Handmatig aanmaken van verzendetiketten is vaak tijdrovend en foutgevoelig. De standaard oplossingen werken vaak niet geïntegreerd met uw ERP systeem. Dus zou het dan niet mooi zijn als uw verzendetiketten automatisch afgedrukt worden vanuit uw ERP systeem? Alle benodigde gegevens zijn daar immers al ingevoerd. Deze gedachte speelt niet alleen bij u maar ook bij de vervoerders. Dit heeft ertoe geleid dat wij samen met DHL, DHL EasyShip, UPS en TNT het Ship4U pakket ontwikkeld hebben.
Met Ship4U kunt u snel en eenvoudig verzendetiketten afdrukken. U kunt snel en eenvoudig de verzendwijze wijzigen, extra informatie toevoegen of verschillende pakbonnen verzamelen. Toegang tot uw ERP systeem is niet nodig, een internetbrowser is voldoende!

Meer info?
 • Koppelen met uw ERP-systeem
 • Uw instellingen definiëren
 • Documenten eenmalig definiëren
 • Starten!
Meer info?
Stap 1
Koppelen met uw ERP-systeem
Ship4U wordt middels een aantal standaard taken binnen Orbis TaskCentre® gekoppeld aan uw ERP systeem. Voorwaarde is dat uw ERP systeem via een 32 bits ODBC koppeling toegankelijk is.
Stap 2
Uw instellingen definiëren
Binnen Ship4U kunt u de benodigde instellingen definiëren.

Enkele voorbeelden:

 • Uw klantnummer bij DHL, DHL EasyShip, UPS en TNT
 • Printerinstellingen
 • Koppeling verzendwijzen DHL, DHL EasyShip, UPS en TNT met verzendwijzen in uw ERP systeem
 • Eventueel meerdere administraties koppelen met Ship4U
Stap 3
Documenten eenmalig definiëren
U hoeft slechts één keer in Ship4U uw verzendetiketten en eventuele communicaties te definiëren. De meeste verzendetiketten van DHL, DHL EasyShip, UPS en TNT zijn overigens al in Ship4U gedefinieerd. De labels worden eenmalig aan DHL, DHL EasyShip, UPS en TNT aangeboden ter goedkeuring. Nadat u de goedkeuring ontvangen heeft, kunt u Ship4U gaan gebruiken. Wilt u extra diensten voor uw klanten? Wilt u bijvoorbeeld automatisch een leveringsbericht verzenden of een klantenportaal aan uw website toevoegen? Deze functionaliteit kunt u met Orbis TaskCentre® toevoegen.
Stap 4
Starten!
Nadat u de inrichting heeft voltooid, wordt de synchronisatie met uw ERP systeem gestart. Op dat moment wordt de database van Ship4U gevuld met de actuele situatie uit uw ERP systeem. Een Orbis taak zorgt er vervolgens voor dat de database van Ship4U automatisch gesynchroniseerd wordt met uw ERP systeem. U kunt vervolgens aan de slag met Ship4U!
 • Instellingen
 • Verzendwijzen
 • Verzendetiketten afdrukken
 • Verzendetiketten herprinten
 • Verzendetiketten verzamelen
 • Verzendetiketten maken
 • Synchronisatie
Meer info?
Instellingen
Uw eigen instellingen
Binnen Ship4U kunt u een groot aantal standaard instellingen definiëren. Zo weet Ship4U precies welke gegevens gebruikt moeten worden. Instellingen:

 • welke administratie(s) uit uw ERP systeem moeten gekoppeld worden aan Ship4U
 • wat de standaard waarden voor de verzendgewichten zijn indien deze niet vooringevuld zijn
 • wat uw standaard standaard labelprinters zijn
 • wat uw klantnummer is bij uw vervoerders
 • wat het eerstvolgende etiketnummer is
 • welke verzendwijzen u gebruikt en kunt u deze verzendwijzen koppelen aan de verzendwijzen van uw ERP systeem
 • hoe de koppeling met Orbis TaskCentre® geregeld is. TaskCentre® zorgt voor een automatische synchronisatie van onder andere uw orders, pakbonnen en picklisten vanuit uw ERP systeem naar Ship4U
Verzendwijzen
De beschikbare verzendwijzen binnen Ship4U
Binnen Ship4U zijn de meest gangbare verzendwijzen opgenomen. Het is mogelijk dat u niet alle verzendwijzen gebruikt. U kunt per verzendwijze aangeven of u deze wenst te gebruiken. Tevens kunt u een aantal standaard instellingen per verzendwijze opgeven. Ook combinaties van de meest gangbare verzendwijzen zijn mogelijk. Indien mogelijk koppelt u een verzendwijze aan de verzendwijze binnen uw ERP systeem. Ship4U zal er dan voor zorgen dat de juiste verzendwijze van een order automatisch vooringevuld wordt.
Verzendetiketten afdrukken
Verzenden, aanvullen, pakbonnen verzamelen en meer...
Binnen Ship4U ziet u meteen voor welke orders er verzendetiketten afgedrukt moeten worden. Omdat u vaak het aantal colli of het gewicht pas weet nadat u de order gepicked heeft, kunt u iedere order nog aanvullen met de ontbrekende informatie. U kunt meerdere pakbonnen (voor dezelfde klant) verzamelen, de gegevens van het etiket aanpassen of zelfs een andere verzendwijze kiezen. U kunt heel eenvoudig alle orders selecteren die u wenst af te drukken en de verzendetiketten worden meteen afgedrukt op de geselecteerde printer. Verzendetiketten kunnen handmatig worden aangepast waarbij Ship4U controleert of het etiket nog aan alle eisen voldoet. Tenslotte kunnen verzendlijsten per vervoerder afgedrukt worden.
Verzendetiketten herprinten
Verzendetiketten van historische orders herprinten
Alle afgedrukte etiketten worden historisch bewaard. Het kan immers voorkomen dat een etiket niet goed afgedrukt wordt, omdat de printer vastloopt of het papier op is. Met de functie herprinten bent u in staat om reeds eerder afgedrukte etiketten opnieuw af te drukken.
Verzendetiketten verzamelen
Verzendetiketten per debiteur zoeken en verzamelen
Vaak heeft u meerdere orders (pakbonnen) voor één debiteur. Binnen Ship4U is het mogelijk om deze per debiteur te verzamelen. U kunt op deze manier alle goederen in één zending versturen. Indien u veel orders heeft en u weet niet of een debiteur meerdere pakbonnen heeft, dan kunt u de orders gemakkelijk sorteren op debiteur. Het is ook mogelijk om van één debiteur alle orders te zoeken die nog verzonden dienen te worden. Kan een bepaalde order toch niet mee, dan kunt u achteraf altijd een verzameling ongedaan maken.
Verzendetiketten maken
Order onafhankelijke verzendetiketten aanmaken en printen
Vaak komt het voor dat u iets naar een klant wilt verzenden waarvoor geen order aanwezig is. Denk hierbij aan monsters, reclamematerialen of onderdelen. Toch moet u dan in staat zijn om een verzendetiketten te maken. De functie "verzendetiketten maken" binnen Ship4U stelt u in staat om deze verzendetiketten zelf te definiëren en af te drukken.
Synchronisatie
Automatisch synchroniseren van Ship4U met uw databasesysteem
De synchronisatie van Ship4U met uw administratie(s) gebeurt volledig automatisch. Hiervoor is een Orbis taak actief. Ship4U wordt op (door u te bepalen) gezette tijden gesynchroniseerd met uw administratie(s). Ook is het vaak mogelijk om deze synchronisatietaak "event driven" te laten werken. Dit betekent dat, op het moment dat u een pakbon of picklist binnen uw ERP systeem afdrukt, het verzendetiket meteen in Ship4U beschikbaar is.
De klant aan het woord
Al vele klanten maken gebruik van Ship4U. Weten waarom en wat Ship4U voor u kan betekenen?
Klik dan op een van onderstaande Case Studies voor hun succesverhaal met Orbis TaskCentre en Ship4U.

Download Case Study
Innotec
"Door het gebruik van Orbis TaskCentre hebben onze interne medewerkers steeds meer controle over de werkprocessen. Zo wordt er bijvoorbeeld naar alle vertegenwoordigers een overzicht van de openstaande posten van hun klanten gestuurd, zodat ze voor een bezoek weten wat de situatie is. Ook relatiegegevens die worden ingevoerd binnen Exact worden automatisch in de juiste opmaak geplaatst door Orbis TaskCentre."
Gebruikte software: Orbis TaskCentre - Debman4U - Ship4U | Branche: Productie - Groothandel

Download Case Study
MiNiGRiP
Op de achtergrond bewaakt Orbis TaskCentre of bij de invoer van nieuwe artikelen alle benodigde velden juist en volledig ingevuld zijn, maar ook de marges worden door Orbis TaskCentre bewaakt. "Als ik op de implementatie van Orbis TaskCentre terugkijk kan ik een aantal verbeteringen constateren," vertelt Maryam: "Onze servicegraad is toegenomen, de interne en externe informatievoorziening is sterk verbeterd, als organisatie kunnen we veel meer werk verzetten met hetzelfde aantal medewerkers en tenslotte hebben we door de inzet van Orbis TaskCentre veel tijd en geld bespaard.
Gebruikte software: Orbis TaskCentre - Ship4U | Branche: Productie

Download Case Study
TCK Sports Group
De TCK Sports Group gebruikt Orbis TaskCentre, Ship4U verzendlabels, Scan4U orderpicking, DebMan4U debiteurenbeheer en de Exact Integration Tools van Orbis Software Benelux. "Integratie is voor ons van groot belang om tegemoet te komen aan de toenemende snelheid van operationele processen", stelt Dirk. Al een tijd wordt Orbis TaskCentre ingezet om maatwerk EDI berichten van en naar klanten op een snelle, veilige en vooral automatische manier te verwerken. Dirk gebruikt hiervoor onder andere de 'Flat File Import' tool van Orbis TaskCentre.
Gebruikte software: Orbis TaskCentre - Debman4U - Ship4U - Scan4U | Branche: Sport - Logistiek
Al vele klanten maken gebruik van de kracht en mogelijkheden van onze produceten
Meer informatie, een vrijblijvende demonstratie of een offerte op maat voor Ship4U?
LinkedIn Vimeo YouTube