Een ogenblik geduld aub...
De website wordt geladen...
Twitter LinkedIn Vimeo YouTube Facebook
Orbis Software Benelux B.V. is een distribiteur van software oplossingen en daarbij behorende diensten die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Orbis Software Benelux B.V. onder andere aanbiedt zijn licentieovereenkomsten voor onze software producten, consultancydiensten (remote en op locatie van de klant) en helpdesk/support via het internet en/of telefoon. Bij en voor het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Orbis Software Benelux B.V. omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.
Privacy Policy
Wie er verantwoordelijk is
voor de verwerking van uw gegevens
Orbis Software Benelux B.V. levert haar producten en diensten niet direct aan de eindgebruikers. Voor de levering gebruikt Orbis Software Benelux B.V. wederverkopers. Dit betekent dat Orbis Software Benelux B.V. het grootste deel van uw gegevens indirect via uw eigen dienstverlener ontvangt. Uw eigen dienstverlener is de partij met wie u een contract voor de levering van onze producten en diensten hebt afgesloten. Orbis Software Benelux B.V. en uw dienstverlener zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die bij u worden verzameld. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw dienstverlener.
Welke persoonsgegevens
Orbis Software Benelux B.V. verwerkt
In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Download hier het complete overzicht. Een toelichting per kolom: a) Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom 'Algemeen' bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt. b) Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt. c) Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard. d) Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. e) Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.
Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt
In de eerste plaats verwerkt Orbis Software Benelux B.V. uw gegevens voor het leveren van softwarelicenties en diensten. Zo is het bijvoorbeeld voor het leveren van een softwarelicentie noodzakelijk uw bedrijfsnaam te weten. Om u te voorzien van eventuele support en consultancydiensten moet Orbis Software Benelux B.V. over uw (e-mail) adresgegevens, naam en telefoonnummer beschikken. Daarnaast gebruikt Orbis Software Benelux B.V. gegevens voor het leveren van ondersteuning aan haar wederverkopers, uw dienstverlener. Ook worden uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden
Met welke partijen de
persoonsgegevens worden gedeeld
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Orbis Software Benelux B.V. gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Orbis Software Benelux B.V. de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Orbis Software Benelux B.V. dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa. Orbis Software Benelux B.V. is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
Welke rechten u heeft
Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Orbis Software Benelux B.V. minimaal de volgende informatie van u nodig:
  • uw volledige naam;
  • uw adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).
Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.
Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Orbis Software Benelux B.V. worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover Orbis Software Benelux B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.
Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo'n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.
Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Orbis Software Benelux B.V. van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.
Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.
Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop Orbis Software Benelux B.V. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in onze klantenportal. Het is niet nodig om Orbis Software Benelux B.V. een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.
Hoe u ons kunt bereiken
Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.
  • Ons adres is: Geldropseweg 250, 5643TR Te Eindhoven.
  • Van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 040-2901640.
  • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op privacy@orbis-software.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met info@orbis-software.nl
  • Orbis Software Benelux B.V. kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2018.
Cookiebeleid
Tijdens een bezoek aan de websites van Orbis Software worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Op deze pagina kunt u lezen welke informatie er precies wordt verzameld en wat er mee wordt gedaan. Bovendien geven wij een toelichting wat u kunt doen als u geen of niet alle cookies wilt accepteren.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de websites van Orbis Software via uw browser op de harde schijf van uw eigen computer worden opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies zoals: Het onthouden van loginnaam of instellingen Uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u dit eenmalig hoeft aan te geven Met behulp van cookies kunnen advertenties worden afgestemd op uw interessegebied Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen.
Welke cookies worden
er door Orbis Software gebruikt?
Om het bezoek aan onze websites makkelijk te maken voor onze bezoekers, maakt Orbis Software gebruik van alle hierboven genoemde cookies. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht en toelichting:

Soort Naam Beschrijving Vervaldatum
Noodzakelijk brochurecoockie Deze cookie registreerd (samen met de 'splash' cookie) of reeds de interactieve productbrochure gedownload is. Op basis hiervan wordt wel of geen melding getoond. Sessie
Noodzakelijk splash Deze cookie registreerd (samen met de 'brochurecookie' cookie) of reeds de interactieve productbrochure gedownload is. Op basis hiervan wordt wel of geen melding getoond. 6 maanden
Google Analytics _ga Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID. 26 maanden
Google Analytics _gat Deze cookie houdt geen user informatie bij, het stelt onze website in staat het aantal requests te limiteren op doubleclick.net Sessie
Google Analytics _gid Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden. 1 dag
Welke cookies zijn er?
Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen. Zonder deze cookies zijn bestellen en elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk.

Functioneel – Hiermee onthouden websites welke keuzes u tijdens het websitebezoek heeft gemaakt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren.

Prestatie – Deze cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, bijvoorbeeld welke pagina’s u vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe u op een website terecht bent gekomen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden achterhaald en de gegevens blijven anoniem.

Targeting – Deze cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden gesegmenteerd op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentie netwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentie netwerk bevindt.
Wilt u geen cookies accepteren?
Orbis Software vraagt haar bezoekers om toestemming voor het plaatsen van prestatie en functionele cookies. Deze cookies helpen u om makkelijker door onze website te navigeren. Deze cookies slaan geen privégegevens of wachtwoorden op. Wanneer u geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies kunt u ze op de volgende manier uitschakelen: Google Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten.
Disclaimer, voorwaarden, cookie beleid e.d. downloaden?
LinkedIn Vimeo YouTube